‫מונחים מופשטים‬     
Termes abstraits

-

l'administration

‫אדמיניסטרציה‬

-

la publicité

‫פרסום‬

-

la flèche

‫חץ‬

-

l'interdiction

‫איסור‬

-

la carrière

‫קריירה‬

-

le milieu

‫מרכז‬

-

le choix

‫בחירה‬

-

la collaboration

‫שיתוף פעולה‬

-

la couleur

‫צבע‬

-

le contact

‫מגע‬

-

le danger

‫סכנה‬

-

la déclaration d'amour

‫הצהרת אהבה‬

-

le déclin

‫דרדור‬

-

la définition

‫הגדרה‬

-

la différence

‫הבדל‬

-

la difficulté

‫קושי‬

-

la direction

‫כיוון‬

-

la découverte

‫גילוי‬

-

le désordre

‫הפרעה‬

-

le lointain

‫מרחק‬

-

la distance

‫מרחק‬

-

la diversité

‫גיוון‬

-

l'effort

‫מאמץ‬

-

l'exploration

‫חקר‬

-

la chute

‫נפילה‬

-

la force

‫כוח‬

-

le parfum

‫ניחוח‬

-

la liberté

‫חופש‬

-

le fantôme

‫רוח רפאים‬

-

la moitié

‫חצי‬

-

la hauteur

‫גובה‬

-

l'aide

‫עזרה‬

-

la cachette

‫מחבוא‬

-

la patrie

‫מולדת‬

-

l'hygiène

‫היגיינה‬

-

l'idée

‫רעיון‬

-

l'illusion

‫אשליה‬

-

l'imagination

‫דמיון‬

-

l'intelligence

‫אינטיליגנציה‬

-

l'invitation

‫הזמנה‬

-

la justice

‫צדק‬

-

la lumière

‫אור‬

-

le regard

‫מראה‬

-

la perte

‫אובדן‬

-

l'agrandissement

‫הגדלה‬

-

l'erreur

‫טעות‬

-

l'assassinat

‫רצח‬

-

la nation

‫אומה‬

-

la nouveauté

‫חידוש‬

-

la possibilité

‫אפשרות‬

-

la patience

‫סבלנות‬

-

la planification

‫תכנון‬

-

le problème

‫בעיה‬

-

la protection

‫הגנה‬

-

le reflet

‫השתקפות‬

-

la république

‫רפובליקה‬

-

le risque

‫סיכון‬

-

la sécurité

‫בטיחות‬

-

le secret

‫סוד‬

-

le sexe

‫מין‬

-

l'ombre

‫צל‬

-

la taille

‫גודל‬

-

la solidarité

‫סולידריות‬

-

le succès

‫הצלחה‬

-

le support

‫תמיכה‬

-

la tradition

‫מסורת‬

-

le poids

‫משקל‬

-
l'administration
‫אדמיניסטרציה‬

-
la publicité
‫פרסום‬

-
la flèche
‫חץ‬

-
l'interdiction
‫איסור‬

-
la carrière
‫קריירה‬

-
le milieu
‫מרכז‬

-
le choix
‫בחירה‬

-
la collaboration
‫שיתוף פעולה‬

-
la couleur
‫צבע‬

-
le contact
‫מגע‬

-
le danger
‫סכנה‬

-
la déclaration d'amour
‫הצהרת אהבה‬

-
le déclin
‫דרדור‬

-
la définition
‫הגדרה‬

-
la différence
‫הבדל‬

-
la difficulté
‫קושי‬

-
la direction
‫כיוון‬

-
la découverte
‫גילוי‬

-
le désordre
‫הפרעה‬

-
le lointain
‫מרחק‬

-
la distance
‫מרחק‬

-
la diversité
‫גיוון‬

-
l'effort
‫מאמץ‬

-
l'exploration
‫חקר‬

-
la chute
‫נפילה‬

-
la force
‫כוח‬

-
le parfum
‫ניחוח‬

-
la liberté
‫חופש‬

-
le fantôme
‫רוח רפאים‬

-
la moitié
‫חצי‬

-
la hauteur
‫גובה‬

-
l'aide
‫עזרה‬

-
la cachette
‫מחבוא‬

-
la patrie
‫מולדת‬

-
l'hygiène
‫היגיינה‬

-
l'idée
‫רעיון‬

-
l'illusion
‫אשליה‬

-
l'imagination
‫דמיון‬

-
l'intelligence
‫אינטיליגנציה‬

-
l'invitation
‫הזמנה‬

-
la justice
‫צדק‬

-
la lumière
‫אור‬

-
le regard
‫מראה‬

-
la perte
‫אובדן‬

-
l'agrandissement
‫הגדלה‬

-
l'erreur
‫טעות‬

-
l'assassinat
‫רצח‬

-
la nation
‫אומה‬

-
la nouveauté
‫חידוש‬

-
la possibilité
‫אפשרות‬

-
la patience
‫סבלנות‬

-
la planification
‫תכנון‬

-
le problème
‫בעיה‬

-
la protection
‫הגנה‬

-
le reflet
‫השתקפות‬

-
la république
‫רפובליקה‬

-
le risque
‫סיכון‬

-
la sécurité
‫בטיחות‬

-
le secret
‫סוד‬

-
le sexe
‫מין‬

-
l'ombre
‫צל‬

-
la taille
‫גודל‬

-
la solidarité
‫סולידריות‬

-
le succès
‫הצלחה‬

-
le support
‫תמיכה‬

-
la tradition
‫מסורת‬

-
le poids
‫משקל‬