‫תקשורת‬     
コミュニケーション

-

住所
jūsho
+

‫כתובת‬

-

アルファベット
arufabetto
+

‫האלפבית‬

-

留守番電話
rusuban denwa
+

‫משיבון‬

-

アンテナ
antena
+

‫אנטנה‬

-

呼び出し
yobidashi
+

‫שיחה‬

-

シーディー
shīdī
+

‫דיסק‬

-

通信
tsūshin
+

‫תקשורת‬

-

秘密厳守
himitsu genshu
+

‫סודיות‬

-

接続
setsuzoku
+

‫חיבור‬

-

議論
giron
+

‫דיון‬

-

メール
mēru
+

‫דוא"ל‬

-

エンターテインメント
entāteinmento
+

‫בידור‬

-

至急便
shikyūbin
+

‫פריט אקספרס‬

-

ファクシミリ
fakushimiri
+

‫מכשיר פקס‬

-

映画業界
eiga gyōkai
+

‫תעשיית הקולנוע‬

-

フォント
fonto
+

‫גופן‬

-

挨拶
aisatsu
+

‫ברכה‬

-

挨拶
aisatsu
+

‫ברכה‬

-

挨拶状
aisatsu-jō
+

‫כרטיס ברכה‬

-

ヘッドフォン
heddo fon
+

‫אוזניות‬

-

アイコン
aikon
+

‫סמל‬

-

情報
jōhō
+

‫מידע‬

-

インターネット
intānetto
+

‫אינטרנט‬

-

インタビュー
intabyū
+

‫ראיון‬

-

キーボード
kībōdo
+

‫מקלדת‬

-

手紙
tegami
+

‫אות‬

-

手紙
tegami
+

‫מכתב‬

-

雑誌
zasshi
+

‫מגזין‬

-

仲介者
chūkai-sha
+

‫מדיה‬

-

マイク
maiku
+

‫מיקרופון‬

-

携帯電話
geitaidenwa
+

‫טלפון נייד‬

-

モデム
modemu
+

‫מודם‬

-

モニター
monitā
+

‫צג‬

-

マウスパッド
mausu paddo
+

‫משטח עכבר‬

-

ニュース
nyūsu
+

‫חדשות‬

-

新聞
shinbun
+

‫עיתון‬

-

ノイズ
noizu
+

‫רעש‬

-

メモ
memo
+

‫פתק‬

-

メモ
memo
+

‫פתק‬

-

公衆電話
kōshūdenwa
+

‫טלפון ציבורי‬

-

写真
shashin
+

‫תמונה‬

-

アルバム
arubamu
+

‫אלבום תמונות‬

-

絵葉書
ehagaki
+

‫גלויה‬

-

私書箱
shishobako
+

‫תיבת דואר‬

-

ラジオ
rajio
+

‫רדיו‬

-

レシーバー
reshībā
+

‫שפופרת‬

-

リモートコントロール
rimōtokontorōru
+

‫שלט רחוק‬

-

衛星
eisei
+

‫לווין‬

-

画面
gamen
+

‫מסך‬

-

記号
kigō
+

‫שלט‬

-

署名
shomei
+

‫חתימה‬

-

スマートフォン
sumātofon
+

‫סמרטפון‬

-

スピーカー
supīkā
+

‫רמקול‬

-

スタンプ
sutanpu
+

‫בול‬

-

文房具
bunbōgu
+

‫נייר מכתבים‬

-

通話
tsūwa
+

‫שיחת טלפון‬

-

電話での会話
denwa de no kaiwa
+

‫שיחת טלפון‬

-

テレビカメラ
terebi kamera
+

‫מצלמת טלוויזיה‬

-

テキスト
tekisuto
+

‫טקסט‬

-

テレビ
terebi
+

‫טלוויזיה‬

-

ビデオカセット
bideokasetto
+

‫קלטת וידאו‬

-

トランシーバー
toranshībā
+

‫מכשיר קשר‬

-

ウェブページ
u~ebupēji
+

‫דף אינטרנט‬

-

ワード
wādo
+

‫מילה‬

-
住所
jūsho
‫כתובת‬

-
アルファベット
arufabetto
‫האלפבית‬

-
留守番電話
rusuban denwa
‫משיבון‬

-
アンテナ
antena
‫אנטנה‬

-
呼び出し
yobidashi
‫שיחה‬

-
シーディー
shīdī
‫דיסק‬

-
通信
tsūshin
‫תקשורת‬

-
秘密厳守
himitsu genshu
‫סודיות‬

-
接続
setsuzoku
‫חיבור‬

-
議論
giron
‫דיון‬

-
メール
mēru
‫דוא"ל‬

-
エンターテインメント
entāteinmento
‫בידור‬

-
至急便
shikyūbin
‫פריט אקספרס‬

-
ファクシミリ
fakushimiri
‫מכשיר פקס‬

-
映画業界
eiga gyōkai
‫תעשיית הקולנוע‬

-
フォント
fonto
‫גופן‬

-
挨拶
aisatsu
‫ברכה‬

-
挨拶
aisatsu
‫ברכה‬

-
挨拶状
aisatsu-jō
‫כרטיס ברכה‬

-
ヘッドフォン
heddo fon
‫אוזניות‬

-
アイコン
aikon
‫סמל‬

-
情報
jōhō
‫מידע‬

-
インターネット
intānetto
‫אינטרנט‬

-
インタビュー
intabyū
‫ראיון‬

-
キーボード
kībōdo
‫מקלדת‬

-
手紙
tegami
‫אות‬

-
手紙
tegami
‫מכתב‬

-
雑誌
zasshi
‫מגזין‬

-
仲介者
chūkai-sha
‫מדיה‬

-
マイク
maiku
‫מיקרופון‬

-
携帯電話
geitaidenwa
‫טלפון נייד‬

-
モデム
modemu
‫מודם‬

-
モニター
monitā
‫צג‬

-
マウスパッド
mausu paddo
‫משטח עכבר‬

-
ニュース
nyūsu
‫חדשות‬

-
新聞
shinbun
‫עיתון‬

-
ノイズ
noizu
‫רעש‬

-
メモ
memo
‫פתק‬

-
メモ
memo
‫פתק‬

-
公衆電話
kōshūdenwa
‫טלפון ציבורי‬

-
写真
shashin
‫תמונה‬

-
アルバム
arubamu
‫אלבום תמונות‬

-
絵葉書
ehagaki
‫גלויה‬

-
私書箱
shishobako
‫תיבת דואר‬

-
ラジオ
rajio
‫רדיו‬

-
レシーバー
reshībā
‫שפופרת‬

-
リモートコントロール
rimōtokontorōru
‫שלט רחוק‬

-
衛星
eisei
‫לווין‬

-
画面
gamen
‫מסך‬

-
記号
kigō
‫שלט‬

-
署名
shomei
‫חתימה‬

-
スマートフォン
sumātofon
‫סמרטפון‬

-
スピーカー
supīkā
‫רמקול‬

-
スタンプ
sutanpu
‫בול‬

-
文房具
bunbōgu
‫נייר מכתבים‬

-
通話
tsūwa
‫שיחת טלפון‬

-
電話での会話
denwa de no kaiwa
‫שיחת טלפון‬

-
テレビカメラ
terebi kamera
‫מצלמת טלוויזיה‬

-
テキスト
tekisuto
‫טקסט‬

-
テレビ
terebi
‫טלוויזיה‬

-
ビデオカセット
bideokasetto
‫קלטת וידאו‬

-
トランシーバー
toranshībā
‫מכשיר קשר‬

-
ウェブページ
u~ebupēji
‫דף אינטרנט‬

-
ワード
wādo
‫מילה‬