ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Materialar

-

ein messing

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

ein sement

ಸಿಮೆಂಟ್

-

ein keramikk

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

ein klut

ಅರಿವೆ

-

eit stoff

ಬಟ್ಟೆ

-

ei bomull

ಹತ್ತಿ

-

eit krystall

ಹರಳು

-

skit

ಕೊಳೆ

-

eit lim

ಗೋಂದು

-

eit lêr

ಚರ್ಮ

-

eit metall

ಲೋಹ

-

ei olje

ಎಣ್ಣೆ

-

eit pulver

ಹುಡಿ

-

eit salt

ಉಪ್ಪು

-

ein sand

ಮರಳು

-

eit skrot

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

eit sylv

ಬೆಳ್ಳಿ

-

ein stein

ಕಲ್ಲು

-

ein halm

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

ei ull

ಉಣ್ಣೆ

-
ein messing
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
ein sement
ಸಿಮೆಂಟ್

-
ein keramikk
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
ein klut
ಅರಿವೆ

-
eit stoff
ಬಟ್ಟೆ

-
ei bomull
ಹತ್ತಿ

-
eit krystall
ಹರಳು

-
skit
ಕೊಳೆ

-
eit lim
ಗೋಂದು

-
eit lêr
ಚರ್ಮ

-
eit metall
ಲೋಹ

-
ei olje
ಎಣ್ಣೆ

-
eit pulver
ಹುಡಿ

-
eit salt
ಉಪ್ಪು

-
ein sand
ಮರಳು

-
eit skrot
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
eit sylv
ಬೆಳ್ಳಿ

-
ein stein
ಕಲ್ಲು

-
ein halm
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
ein ved
ಮರ

-
ei ull
ಉಣ್ಣೆ