ಕಲೆ     
Kunst

-

ein applaus +

ಚಪ್ಪಾಳೆ

-

ein kunst +

ಕಲೆ

-

ei bukking +

ಬಾಗು

-

ein pensel +

ಕುಂಚ

-

ei målebok +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-

ein dansar +

ನರ್ತಕಿ

-

ei teikning +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-

eit galleri +

ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-

eit glasmåleri +

ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-

ein graffiti +

ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-

eit kunsthandverk +

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-

ein mosaikk +

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-

eit veggmåleri +

ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-

eit museum +

ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-

ei framføring +

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

eit bilete +

ಚಿತ್ರ

-

eit dikt +

ಕವನ

-

ein skulptur +

ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-

ein song +

ಹಾಡು

-

ein statue +

ವಿಗ್ರಹ

-

ei vassfarge +

ಜಲವರ್ಣ

-
ein applaus
ಚಪ್ಪಾಳೆ

-
ein kunst
ಕಲೆ

-
ei bukking
ಬಾಗು

-
ein pensel
ಕುಂಚ

-
ei målebok
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-
ein dansar
ನರ್ತಕಿ

-
ei teikning
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-
eit galleri
ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-
eit glasmåleri
ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-
ein graffiti
ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-
eit kunsthandverk
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-
ein mosaikk
ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-
eit veggmåleri
ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-
eit museum
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-
ei framføring
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
eit bilete
ಚಿತ್ರ

-
eit dikt
ಕವನ

-
ein skulptur
ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-
ein song
ಹಾಡು

-
ein statue
ವಿಗ್ರಹ

-
ei vassfarge
ಜಲವರ್ಣ