ಸಂಗೀತ     
Musikk

-

eit trekkspel +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

ein balalaika +

ಬಲಲೈಕಾ

-

eit band +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

ein banjo +

ಬಾಂಜೊ

-

ein klarinett +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

ein konsert +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

ei tromme +

ಮದ್ದಲೆ

-

eit slagverk +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

ei fløyte +

ಕೊಳಲು

-

eit flygel +

ಪಿಯಾನೊ

-

ein gitar +

ಗಿಟಾರ್

-

ein sal +

ಸಭಾಂಗಣ

-

eit keyboard +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

eit munnspel +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

ein musikk +

ಸಂಗೀತ

-

eit notestativ +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

ein note +

ಸ್ವರ

-

eit orgel +

ಆರ್ಗನ್

-

eit piano +

ಪಿಯಾನೊ

-

ein saksofon +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

ein songar +

ಹಾಡುಗಾರ

-

ein streng +

ತಂತಿ

-

ein trompet +

ತುತ್ತೂರಿ

-

ein trompetist +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

ein fiolin +

ಪಿಟೀಲು

-

ei fiolinkasse +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

ein xylofon +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
eit trekkspel
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
ein balalaika
ಬಲಲೈಕಾ

-
eit band
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
ein banjo
ಬಾಂಜೊ

-
ein klarinett
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
ein konsert
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
ei tromme
ಮದ್ದಲೆ

-
eit slagverk
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
ei fløyte
ಕೊಳಲು

-
eit flygel
ಪಿಯಾನೊ

-
ein gitar
ಗಿಟಾರ್

-
ein sal
ಸಭಾಂಗಣ

-
eit keyboard
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
eit munnspel
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
ein musikk
ಸಂಗೀತ

-
eit notestativ
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
ein note
ಸ್ವರ

-
eit orgel
ಆರ್ಗನ್

-
eit piano
ಪಿಯಾನೊ

-
ein saksofon
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
ein songar
ಹಾಡುಗಾರ

-
ein streng
ತಂತಿ

-
ein trompet
ತುತ್ತೂರಿ

-
ein trompetist
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
ein fiolin
ಪಿಟೀಲು

-
ei fiolinkasse
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
ein xylofon
ಸೈಲೋಫೋನ್