ಸಂಗೀತ     
Musikk

-

et trekkspill +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

en balalaika +

ಬಲಲೈಕಾ

-

et band +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

en banjo +

ಬಾಂಜೊ

-

en klarinett +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

en konsert +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

ei tromme +

ಮದ್ದಲೆ

-

et slagverk +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

ei fløyte +

ಕೊಳಲು

-

et flygel +

ಪಿಯಾನೊ

-

en gitar +

ಗಿಟಾರ್

-

en sal +

ಸಭಾಂಗಣ

-

et keyboard +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

et munnspill +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

en musikk +

ಸಂಗೀತ

-

et notestativ +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

en note +

ಸ್ವರ

-

et orgel +

ಆರ್ಗನ್

-

et piano +

ಪಿಯಾನೊ

-

en saksofon +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

en sanger +

ಹಾಡುಗಾರ

-

en streng +

ತಂತಿ

-

en trompet +

ತುತ್ತೂರಿ

-

en trompetist +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

en fiolin +

ಪಿಟೀಲು

-

ei fiolinkasse +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

en xylofon +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
et trekkspill
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
en balalaika
ಬಲಲೈಕಾ

-
et band
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
en banjo
ಬಾಂಜೊ

-
en klarinett
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
en konsert
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
ei tromme
ಮದ್ದಲೆ

-
et slagverk
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
ei fløyte
ಕೊಳಲು

-
et flygel
ಪಿಯಾನೊ

-
en gitar
ಗಿಟಾರ್

-
en sal
ಸಭಾಂಗಣ

-
et keyboard
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
et munnspill
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
en musikk
ಸಂಗೀತ

-
et notestativ
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
en note
ಸ್ವರ

-
et orgel
ಆರ್ಗನ್

-
et piano
ಪಿಯಾನೊ

-
en saksofon
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
en sanger
ಹಾಡುಗಾರ

-
en streng
ತಂತಿ

-
en trompet
ತುತ್ತೂರಿ

-
en trompetist
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
en fiolin
ಪಿಟೀಲು

-
ei fiolinkasse
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
en xylofon
ಸೈಲೋಫೋನ್