ಪ್ರಕೃತಿ     
Príroda

-

oblúk +

ಕಮಾನು

-

maštaľ +

ಕಣಜ

-

zátoka +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

pláž +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

bublina +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

jaskyňa +

ಗುಹೆ

-

farma +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

oheň +

ಬೆಂಕಿ

-

stopa +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

zemeguľa +

ಭೂಮಂಡಲ

-

úroda +

ಕೊಯ್ಲು

-

bal sena +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

jazero +

ಕೆರೆ

-

list +

ಎಲೆ

-

hora +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

oceán +

ಸಾಗರ

-

panoráma +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

skala +

ಬಂಡೆ

-

prameň +

ಚಿಲುಮೆ

-

močiar +

ಜೌಗು

-

strom +

ಮರ

-

kmeň stromu +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

údolie +

ಕಣಿವೆ

-

výhľad +

ನೋಟ

-

vodný prúd +

ಜಲಧಾರೆ

-

vodopád +

ಜಲಪಾತ

-

vlna +

ಅಲೆ

-
oblúk
ಕಮಾನು

-
maštaľ
ಕಣಜ

-
zátoka
ಕೊಲ್ಲಿ

-
pláž
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
bublina
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
jaskyňa
ಗುಹೆ

-
farma
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
oheň
ಬೆಂಕಿ

-
stopa
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
zemeguľa
ಭೂಮಂಡಲ

-
úroda
ಕೊಯ್ಲು

-
bal sena
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
jazero
ಕೆರೆ

-
list
ಎಲೆ

-
hora
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
oceán
ಸಾಗರ

-
panoráma
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
skala
ಬಂಡೆ

-
prameň
ಚಿಲುಮೆ

-
močiar
ಜೌಗು

-
strom
ಮರ

-
kmeň stromu
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
údolie
ಕಣಿವೆ

-
výhľad
ನೋಟ

-
vodný prúd
ಜಲಧಾರೆ

-
vodopád
ಜಲಪಾತ

-
vlna
ಅಲೆ