हवामान     
Weather

-

barometer +

वायुदाबमापक

-

cloud +

ढग

-

cold +

थंड

-

crescent +

चंद्रकोर

-

darkness +

अंधःकार

-

drought +

दुष्काळ

-

earth +

पृथ्वी

-

fog +

धुके

-

frost +

कडाक्याची थंडी

-

glaze +

चकाकी

-

heat +

हृद्य

-

hurricane +

तुफान

-

icicle +

धातुलंब

-

lightning +

वीज

-

meteor +

उल्का

-

moon +

चंद्र

-

rainbow +

इंद्रधनुष्य

-

raindrop +

पावसाचा थेंब

-

snow +

हिम

-

snowflake +

हिमवर्षाव

-

snowman +

हिममानव

-

star +

चांदणी

-

storm +

तुफान

-

storm surge +

तुफान अचानक वाढणे

-

sun +

सूर्य

-

sunbeam +

सूर्यकिरण

-

sunset +

सूर्यास्त

-

thermometer +

तापमापी

-

thunderstorm +

मेघगर्जनायुक्त वादळ

-

twilight +

संधिप्रकाश

-

weather +

हवामान

-

wet conditions +

ओलसर ऋतू

-

wind +

झुळुक

-
barometer
वायुदाबमापक

-
cloud
ढग

-
cold
थंड

-
crescent
चंद्रकोर

-
darkness
अंधःकार

-
drought
दुष्काळ

-
earth
पृथ्वी

-
fog
धुके

-
frost
कडाक्याची थंडी

-
glaze
चकाकी

-
heat
हृद्य

-
hurricane
तुफान

-
icicle
धातुलंब

-
lightning
वीज

-
meteor
उल्का

-
moon
चंद्र

-
rainbow
इंद्रधनुष्य

-
raindrop
पावसाचा थेंब

-
snow
हिम

-
snowflake
हिमवर्षाव

-
snowman
हिममानव

-
star
चांदणी

-
storm
तुफान

-
storm surge
तुफान अचानक वाढणे

-
sun
सूर्य

-
sunbeam
सूर्यकिरण

-
sunset
सूर्यास्त

-
thermometer
तापमापी

-
thunderstorm
मेघगर्जनायुक्त वादळ

-
twilight
संधिप्रकाश

-
weather
हवामान

-
wet conditions
ओलसर ऋतू

-
wind
झुळुक