हवामान     
Weather

-

barometer

वायुदाबमापक

-

cloud

ढग

-

cold

थंड

-

crescent

चंद्रकोर

-

darkness

अंधःकार

-

drought

दुष्काळ

-

earth

पृथ्वी

-

fog

धुके

-

frost

कडाक्याची थंडी

-

glaze

चकाकी

-

heat

हृद्य

-

hurricane

तुफान

-

icicle

धातुलंब

-

lightning

वीज

-

meteor

उल्का

-

moon

चंद्र

-

rainbow

इंद्रधनुष्य

-

raindrop

पावसाचा थेंब

-

snow

हिम

-

snowflake

हिमवर्षाव

-

snowman

हिममानव

-

star

चांदणी

-

storm

तुफान

-

storm surge

तुफान अचानक वाढणे

-

sun

सूर्य

-

sunbeam

सूर्यकिरण

-

sunset

सूर्यास्त

-

thermometer

तापमापी

-

thunderstorm

मेघगर्जनायुक्त वादळ

-

twilight

संधिप्रकाश

-

weather

हवामान

-

wet conditions

ओलसर ऋतू

-

wind

झुळुक

-
barometer
वायुदाबमापक

-
cloud
ढग

-
cold
थंड

-
crescent
चंद्रकोर

-
darkness
अंधःकार

-
drought
दुष्काळ

-
earth
पृथ्वी

-
fog
धुके

-
frost
कडाक्याची थंडी

-
glaze
चकाकी

-
heat
हृद्य

-
hurricane
तुफान

-
icicle
धातुलंब

-
lightning
वीज

-
meteor
उल्का

-
moon
चंद्र

-
rainbow
इंद्रधनुष्य

-
raindrop
पावसाचा थेंब

-
snow
हिम

-
snowflake
हिमवर्षाव

-
snowman
हिममानव

-
star
चांदणी

-
storm
तुफान

-
storm surge
तुफान अचानक वाढणे

-
sun
सूर्य

-
sunbeam
सूर्यकिरण

-
sunset
सूर्यास्त

-
thermometer
तापमापी

-
thunderstorm
मेघगर्जनायुक्त वादळ

-
twilight
संधिप्रकाश

-
weather
हवामान

-
wet conditions
ओलसर ऋतू

-
wind
झुळुक