Religion     
Tôn Giáo

-

lễ Phục sinh +

ei påske

-

quả trứng Phục sinh +

eit påskeegg

-

thiên thần +

ein engel

-

chuông +

ei bjølle

-

kinh thánh +

ein bibel

-

giám mục +

ein biskop

-

phước lành +

ei velsigning

-

Phật giáo +

ein buddhisme

-

Cơ-đốc giáo +

ein kristendom

-

món quà Giáng sinh +

ei julegåve

-

cây Giáng sinh +

eit juletre

-

nhà thờ +

ei kyrkje

-

quan tài +

ei kiste

-

tạo vật +

ei skaping

-

cây thánh giá +

eit krusifiks

-

ma quỷ +

ein djevel

-

chúa trời +

ein gud

-

Ấn Độ giáo +

ein hinduisme

-

Hồi giáo +

islam

-

đạo Do thái +

ein jødedom

-

thiền +

ein meditasjon

-

xác ướp +

ein mumie

-

người theo đạo Hồi +

ein muslim

-

Đức Giáo hoàng +

ein pave

-

kinh cầu nguyện +

ei bøn

-

linh mục +

ein prest

-

tôn giáo +

ein religion

-

cầu nguyện +

ei gudstenest

-

giáo đường Do Thái +

ein synagoge

-

đền thờ +

eit tempel

-

ngôi mộ +

ei grav

-
lễ Phục sinh
ei påske

-
quả trứng Phục sinh
eit påskeegg

-
thiên thần
ein engel

-
chuông
ei bjølle

-
kinh thánh
ein bibel

-
giám mục
ein biskop

-
phước lành
ei velsigning

-
Phật giáo
ein buddhisme

-
Cơ-đốc giáo
ein kristendom

-
món quà Giáng sinh
ei julegåve

-
cây Giáng sinh
eit juletre

-
nhà thờ
ei kyrkje

-
quan tài
ei kiste

-
tạo vật
ei skaping

-
cây thánh giá
eit krusifiks

-
ma quỷ
ein djevel

-
chúa trời
ein gud

-
Ấn Độ giáo
ein hinduisme

-
Hồi giáo
islam

-
đạo Do thái
ein jødedom

-
thiền
ein meditasjon

-
xác ướp
ein mumie

-
người theo đạo Hồi
ein muslim

-
Đức Giáo hoàng
ein pave

-
kinh cầu nguyện
ei bøn

-
linh mục
ein prest

-
tôn giáo
ein religion

-
cầu nguyện
ei gudstenest

-
giáo đường Do Thái
ein synagoge

-
đền thờ
eit tempel

-
ngôi mộ
ei grav