இசை     
Musik

-

das Akkordeon, s +

அக்கார்டியன்

-

die Balalaika, s +

பலேலெய்கா

-

die Band, s +

இசைக்குழு

-

das Banjo, s +

பாஞ்சோ இசைக்கருவி

-

die Klarinette, n +

க்ளாரினெட்

-

das Konzert, e +

கச்சேரி

-

die Trommel, n +

டிரம்

-

das Schlagzeug, e +

டிரம்ஸ்

-

die Flöte, n +

புல்லாங்குழல்

-

der Flügel, - +

பெரும் பியானோ

-

die Gitarre, n +

கிடார்

-

der Saal, Säle +

அரங்கு

-

das Keyboard, s +

விசைப்பலகை

-

die Mundharmonika, s +

மவுத் ஆர்கன்

-

die Musik +

இசை

-

der Notenständer, - +

இசை தாள்தாங்கி

-

die Note, n +

இசைக் குறிப்பு

-

die Orgel, n +

இசை ஆர்கன்

-

das Klavier, e +

பியானோ

-

das Saxofon, e +

சாக்சஃபோன்

-

der Sänger, - +

பாடகர்

-

die Saite, n +

கம்பி இழை

-

die Trompete, n +

ஊதுகொம்பு

-

der Trompeter, - +

ஊதுகொம்பு வாசிப்பவர்

-

die Geige, n +

வயலின்

-

der Geigenkasten, " +

வயலின் பெட்டி

-

das Xylofon, e +

சைலோபோன்

-
das Akkordeon, s
அக்கார்டியன்

-
die Balalaika, s
பலேலெய்கா

-
die Band, s
இசைக்குழு

-
das Banjo, s
பாஞ்சோ இசைக்கருவி

-
die Klarinette, n
க்ளாரினெட்

-
das Konzert, e
கச்சேரி

-
die Trommel, n
டிரம்

-
das Schlagzeug, e
டிரம்ஸ்

-
die Flöte, n
புல்லாங்குழல்

-
der Flügel, -
பெரும் பியானோ

-
die Gitarre, n
கிடார்

-
der Saal, Säle
அரங்கு

-
das Keyboard, s
விசைப்பலகை

-
die Mundharmonika, s
மவுத் ஆர்கன்

-
die Musik
இசை

-
der Notenständer, -
இசை தாள்தாங்கி

-
die Note, n
இசைக் குறிப்பு

-
die Orgel, n
இசை ஆர்கன்

-
das Klavier, e
பியானோ

-
das Saxofon, e
சாக்சஃபோன்

-
der Sänger, -
பாடகர்

-
die Saite, n
கம்பி இழை

-
die Trompete, n
ஊதுகொம்பு

-
der Trompeter, -
ஊதுகொம்பு வாசிப்பவர்

-
die Geige, n
வயலின்

-
der Geigenkasten, "
வயலின் பெட்டி

-
das Xylofon, e
சைலோபோன்