கட்டிடக்கலை     
Architektur

-

die Architektur, en +

கட்டிடக்கலை

-

die Arena, Arenen +

அரங்கம்

-

die Scheune, n +

தானிய களஞ்சியம்

-

der Barock +

ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-

der Baustein, e +

தொகுதி

-

das Backsteinhaus, "er +

செங்கல் வீடு

-

die Brücke, n +

பாலம்

-

das Gebäude, - +

கட்டடம்

-

das Schloss, "er +

அரண்மனை

-

die Kathedrale, n +

தேவாலயம்

-

die Säule, n +

பத்தி

-

die Baustelle, n +

கட்டுமானத் தளம்

-

die Kuppel, n +

குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-

die Fassade, n +

கட்டிடத்தின் முகப்பு

-

das Fußballstadion, s +

கால்பந்து மைதானம்

-

die Burg, en +

கோட்டை

-

der Giebel, - +

கேபிள்

-

das Tor, e +

வாயிற் கதவு

-

das Fachwerkhaus, "er +

அரைமர வீடு

-

der Leuchtturm, "e +

கலங்கரை விளக்கம்

-

das Bauwerk, e +

நினைவுச் சின்னம்

-

die Moschee, n +

மசூதி

-

der Obelisk, e +

சதுரத் தூபி

-

das Bürogebäude, - +

அலுவலக கட்டிடம்

-

das Dach, "er +

கூரை

-

die Ruine, n +

சிதைவு

-

das Gerüst, e +

சாரம்

-

der Wolkenkratzer, - +

பல மாடிக் கட்டிடம்

-

die Hängebrücke, n +

தொங்கு பாலம்

-

die Kachel, n +

தரை ஓடு

-
die Architektur, en
கட்டிடக்கலை

-
die Arena, Arenen
அரங்கம்

-
die Scheune, n
தானிய களஞ்சியம்

-
der Barock
ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-
der Baustein, e
தொகுதி

-
das Backsteinhaus, "er
செங்கல் வீடு

-
die Brücke, n
பாலம்

-
das Gebäude, -
கட்டடம்

-
das Schloss, "er
அரண்மனை

-
die Kathedrale, n
தேவாலயம்

-
die Säule, n
பத்தி

-
die Baustelle, n
கட்டுமானத் தளம்

-
die Kuppel, n
குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-
die Fassade, n
கட்டிடத்தின் முகப்பு

-
das Fußballstadion, s
கால்பந்து மைதானம்

-
die Burg, en
கோட்டை

-
der Giebel, -
கேபிள்

-
das Tor, e
வாயிற் கதவு

-
das Fachwerkhaus, "er
அரைமர வீடு

-
der Leuchtturm, "e
கலங்கரை விளக்கம்

-
das Bauwerk, e
நினைவுச் சின்னம்

-
die Moschee, n
மசூதி

-
der Obelisk, e
சதுரத் தூபி

-
das Bürogebäude, -
அலுவலக கட்டிடம்

-
das Dach, "er
கூரை

-
die Ruine, n
சிதைவு

-
das Gerüst, e
சாரம்

-
der Wolkenkratzer, -
பல மாடிக் கட்டிடம்

-
die Hängebrücke, n
தொங்கு பாலம்

-
die Kachel, n
தரை ஓடு