தொழில்நுட்பம்     
Technology

-

air pump

காற்றடிக்கும் குழாய்

-

aerial photo

வான்வழி நிழற்படம்

-

ball bearing

தாங்கிப் பந்து

-

battery

மின்கலன்

-

bicycle chain

சைக்கிள் சங்கிலி

-

cable

கேபிள்

-

cable reel

வடச்சுருள்

-

camera

கேமரா

-

cassette

ஒலிப் பேழை

-

charger

மின்னூட்டி

-

cockpit

விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-

cogwheel

பற்சக்கரம்

-

combination lock

எண்வரிசைப் பூட்டு

-

computer

கணினி

-

crane

க்ரேன் இயந்திரம்

-

desktop

மேசைக் கணினி

-

drilling rig

தோண்டும் ரிக்

-

drive

இயக்கி

-

dvd

டிவிடி

-

electric motor

மின்னோடி

-

energy

மின்சக்தி

-

excavator

தோண்டு பொறி

-

fax machine

தொலைநகல் இயந்திரம்

-

film camera

பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-

floppy disk

நெகிழ் வட்டு

-

goggles

மூக்குக் கண்ணாடி

-

hard disk

நிலைவட்டு

-

joystick

இயக்குப்பிடி

-

key

சாவி

-

landing

இறங்குதல்

-

laptop

மடிக்கணினி

-

lawnmower

புல்தரைச் செதுக்கி

-

lens

காமரா கண்ணாடி

-

machine

எந்திரம்

-

marine propeller

கடல் உந்தி

-

mine

சுரங்கம்

-

multiple socket

பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-

printer

அச்சுப்பொறி

-

program

கணினி நிரல்

-

propeller

உந்தி

-

pump

விசைக்குழாய்

-

record player

ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-

remote control

தொலைக் கட்டுப்பாடு

-

robot

இயந்திர மனிதன்

-

satellite antenna

செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-

sewing machine

தையல் இயந்திரம்

-

slide film

ஸ்லைடு படம்

-

solar technology

சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-

space shuttle

விண்கலம்

-

steamroller

வெப்ப உருளி

-

suspension

இடைநிறுத்தல்

-

switch

ஸ்விட்ச்

-

tape measure

அளவு நாடா

-

technology

தொழில்நுட்பம்

-

telephone

தொலை பேசி

-

telephoto lens

தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-

telescope

தொலைநோக்கி

-

usb flash drive

யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-

valve

அடைப்பிதழ்

-

video camera

வீடியோ கேமரா

-

voltage

மின்னழுத்தம்

-

water wheel

நீர்ச் சக்கரம்

-

wind turbine

காற்றாலை விசையாழி

-

windmill

காற்றாலை

-
air pump
காற்றடிக்கும் குழாய்

-
aerial photo
வான்வழி நிழற்படம்

-
ball bearing
தாங்கிப் பந்து

-
battery
மின்கலன்

-
bicycle chain
சைக்கிள் சங்கிலி

-
cable
கேபிள்

-
cable reel
வடச்சுருள்

-
camera
கேமரா

-
cassette
ஒலிப் பேழை

-
charger
மின்னூட்டி

-
cockpit
விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-
cogwheel
பற்சக்கரம்

-
combination lock
எண்வரிசைப் பூட்டு

-
computer
கணினி

-
crane
க்ரேன் இயந்திரம்

-
desktop
மேசைக் கணினி

-
drilling rig
தோண்டும் ரிக்

-
drive
இயக்கி

-
dvd
டிவிடி

-
electric motor
மின்னோடி

-
energy
மின்சக்தி

-
excavator
தோண்டு பொறி

-
fax machine
தொலைநகல் இயந்திரம்

-
film camera
பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-
floppy disk
நெகிழ் வட்டு

-
goggles
மூக்குக் கண்ணாடி

-
hard disk
நிலைவட்டு

-
joystick
இயக்குப்பிடி

-
key
சாவி

-
landing
இறங்குதல்

-
laptop
மடிக்கணினி

-
lawnmower
புல்தரைச் செதுக்கி

-
lens
காமரா கண்ணாடி

-
machine
எந்திரம்

-
marine propeller
கடல் உந்தி

-
mine
சுரங்கம்

-
multiple socket
பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-
printer
அச்சுப்பொறி

-
program
கணினி நிரல்

-
propeller
உந்தி

-
pump
விசைக்குழாய்

-
record player
ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-
remote control
தொலைக் கட்டுப்பாடு

-
robot
இயந்திர மனிதன்

-
satellite antenna
செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-
sewing machine
தையல் இயந்திரம்

-
slide film
ஸ்லைடு படம்

-
solar technology
சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-
space shuttle
விண்கலம்

-
steamroller
வெப்ப உருளி

-
suspension
இடைநிறுத்தல்

-
switch
ஸ்விட்ச்

-
tape measure
அளவு நாடா

-
technology
தொழில்நுட்பம்

-
telephone
தொலை பேசி

-
telephoto lens
தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-
telescope
தொலைநோக்கி

-
usb flash drive
யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-
valve
அடைப்பிதழ்

-
video camera
வீடியோ கேமரா

-
voltage
மின்னழுத்தம்

-
water wheel
நீர்ச் சக்கரம்

-
wind turbine
காற்றாலை விசையாழி

-
windmill
காற்றாலை