சோதனை 1தேதி:
சோதனையில் செலவழித்த நேரம்::
Score:


Sun Apr 14, 2024

0/10

ஒரு வார்த்தையை கிளிக் செய்யவும்
1. நானும் நீயும்
yo y   See hint
2. ஒன்று,இரண்டு, மூன்று
uno, dos,   See hint
3. குழந்தைக்கு கோகோவும் ஆப்பிள் ஜூஸும் பிடிக்கும்.
niño / A la niña le gustan el cacao y el zumo de manzana.   See hint
4. பாத்திரங்கள் அழுக்காக உள்ளன.
La vajilla sucia.   See hint
5. நான் விமானநிலையம் செல்ல விரும்புகிறேன்.
Me ir al aeropuerto.   See hint
6. உங்களுக்கு பன்றி இறைச்சி பிடிக்குமா?
¿Te gusta la carne de ,   See hint
7. பஸ் நிறுத்தம் எங்கு இருக்கிறது?
¿Dónde la parada del autobús?   See hint
8. அரண்மனை எங்கு இருக்கிறது?
, está el castillo?   See hint
9. உன்னுடன் ஸன் ஸ்க்ரீன் லோஷன் எடுத்துக்கொள்.
Lleva crema contigo .   See hint
10. எனக்கு ஒரு துளையிடு கருவியும் திருப்புளியும் வேண்டும்.
necesito un taladro y un destornillador.   See hint