சிப்பக்கட்டணம்     
Pakendid

-

alumiiniumfoolium

அலுமினிய மென்தகடு

-

vaat

பீப்பாய்

-

korv

கூடை

-

pudel

புட்டி

-

karp

பெட்டி

-

šokolaadikarp

சாக்லெட் பெட்டி

-

papp

அட்டை

-

sisu

உள்ளடக்கம்

-

kast

சட்டப்பெட்டி

-

ümbrik

உறை

-

sõlm

முடிச்சு

-

metallkast

உலோகப் பெட்டி

-

õlivaat

எண்ணெய் டிரம்

-

pakend

சிப்பக்கட்டணம்

-

paber

காகிதம்

-

paberkott

காகிதப் பை

-

plastmass

நெகிழி

-

konservipurk

கேன்

-

kandekott

தோள் பை

-

veinivaat

மது பீப்பாய்

-

veinipudel

மது பாட்டில்

-

puukast

மரப் பெட்டி

-
alumiiniumfoolium
அலுமினிய மென்தகடு

-
vaat
பீப்பாய்

-
korv
கூடை

-
pudel
புட்டி

-
karp
பெட்டி

-
šokolaadikarp
சாக்லெட் பெட்டி

-
papp
அட்டை

-
sisu
உள்ளடக்கம்

-
kast
சட்டப்பெட்டி

-
ümbrik
உறை

-
sõlm
முடிச்சு

-
metallkast
உலோகப் பெட்டி

-
õlivaat
எண்ணெய் டிரம்

-
pakend
சிப்பக்கட்டணம்

-
paber
காகிதம்

-
paberkott
காகிதப் பை

-
plastmass
நெகிழி

-
konservipurk
கேன்

-
kandekott
தோள் பை

-
veinivaat
மது பீப்பாய்

-
veinipudel
மது பாட்டில்

-
puukast
மரப் பெட்டி