இயற்கை     
Loodus

-

kaar +

வளைவு

-

tall +

தானியக் களஞ்சியம்

-

laht +

விரிகுடா

-

rand +

கடற்கரை

-

mull +

நீர்க்குமிழி

-

koobas +

குகை

-

talu +

பண்ணை

-

tuli +

தீ

-

jälg +

கால் தடம்

-

gloobus +

உலகம்

-

viljasaak +

அறுவடை

-

heinapall +

வைக்கோல் கட்டு

-

järv +

ஏரி

-

leht +

இலை

-

mägi +

மலை

-

ookean +

சமுத்திரம்

-

panoraam +

அகலப் பரப்புக் காட்சி

-

kalju +

பாறை

-

allikas +

வசந்தகாலம்

-

soo +

சதுப்பு நிலம்

-

puu +

மரம்

-

puutüvi +

அடிமரம்

-

org +

பள்ளத்தாக்கு

-

vaade +

காட்சி

-

veejuga +

நீர் ஊற்று

-

juga +

நீர்வீழ்ச்சி

-

laine +

அலை

-
kaar
வளைவு

-
tall
தானியக் களஞ்சியம்

-
laht
விரிகுடா

-
rand
கடற்கரை

-
mull
நீர்க்குமிழி

-
koobas
குகை

-
talu
பண்ணை

-
tuli
தீ

-
jälg
கால் தடம்

-
gloobus
உலகம்

-
viljasaak
அறுவடை

-
heinapall
வைக்கோல் கட்டு

-
järv
ஏரி

-
leht
இலை

-
mägi
மலை

-
ookean
சமுத்திரம்

-
panoraam
அகலப் பரப்புக் காட்சி

-
kalju
பாறை

-
allikas
வசந்தகாலம்

-
soo
சதுப்பு நிலம்

-
puu
மரம்

-
puutüvi
அடிமரம்

-
org
பள்ளத்தாக்கு

-
vaade
காட்சி

-
veejuga
நீர் ஊற்று

-
juga
நீர்வீழ்ச்சி

-
laine
அலை