பெரிய விலங்குகள்     
Suured loomad

-

alligaator

முதலை

-

sarved

கிளைமான்கள்

-

paavian

பெருங்குரங்கு

-

karu

கரடி

-

pühvel

எருமை

-

kaamel

ஒட்டகம்

-

gepard

சிறுத்தைப்புலி

-

lehm

மாடு

-

krokodill

முதலை

-

dinosaurus

டைனோசர்

-

eesel

கழுதை

-

draakon

டிராகன்

-

elevant

யானை

-

kaelkirjak

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

gorilla

மனிதக்குரங்கு

-

jõehobu

நீர்யானை

-

hobune

குதிரை

-

känguru

கங்காரு

-

leopard

சிறுத்தை

-

lõvi

சிங்கம்

-

laama

லாமா

-

ilves

லின்க்ஸ்

-

koletis

அசாதாரன மிருகம்

-

põder

கடமான்

-

jaanalind

தீக்கோழி

-

panda

பாண்டா

-

siga

பன்றி

-

jääkaru

துருவக் கரடி

-

puuma

பூமா

-

ninasarvik

காண்டாமிருகம்

-

hirv

ஆண் கலைமான்

-

tiiger

புலி

-

morsk

கடற்பசு

-

ulukhobune

காட்டு குதிரை

-

sebra

வரிக்குதிரை

-
alligaator
முதலை

-
sarved
கிளைமான்கள்

-
paavian
பெருங்குரங்கு

-
karu
கரடி

-
pühvel
எருமை

-
kaamel
ஒட்டகம்

-
gepard
சிறுத்தைப்புலி

-
lehm
மாடு

-
krokodill
முதலை

-
dinosaurus
டைனோசர்

-
eesel
கழுதை

-
draakon
டிராகன்

-
elevant
யானை

-
kaelkirjak
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
gorilla
மனிதக்குரங்கு

-
jõehobu
நீர்யானை

-
hobune
குதிரை

-
känguru
கங்காரு

-
leopard
சிறுத்தை

-
lõvi
சிங்கம்

-
laama
லாமா

-
ilves
லின்க்ஸ்

-
koletis
அசாதாரன மிருகம்

-
põder
கடமான்

-
jaanalind
தீக்கோழி

-
panda
பாண்டா

-
siga
பன்றி

-
jääkaru
துருவக் கரடி

-
puuma
பூமா

-
ninasarvik
காண்டாமிருகம்

-
hirv
ஆண் கலைமான்

-
tiiger
புலி

-
morsk
கடற்பசு

-
ulukhobune
காட்டு குதிரை

-
sebra
வரிக்குதிரை