கருத்தியலான பதங்கள்     
‫מונחים מופשטים‬

-

‫פרסום‬
prswm

விளம்பர பிரசாரம்

-

‫חץ‬
ẖẕ

அம்பு

-

‫קריירה‬
qryyrh

பணித்துறை

-

‫מרכז‬
mrkz

மையம்

-

‫בחירה‬
bẖyrh

தேர்ந்தெடுப்பு

-

‫שיתוף פעולה‬
şyţwp pʻwlh

உடனுழைப்பு

-

‫צבע‬
ẕbʻ

நிறம்

-

‫מגע‬
mgʻ

தொடர்பு

-

‫סכנה‬
sknh

ஆபத்து

-

‫הצהרת אהבה‬
hẕhrţ ʼhbh

காதல் அறிவிப்பு

-

‫הגדרה‬
hgdrh

வரையறை

-

‫הבדל‬
hbdl

வேறுபாடு

-

‫קושי‬
qwşy

கஷ்டம்

-

‫גילוי‬
gylwy

கண்டுபிடித்தல்

-

‫הפרעה‬
hprʻh

கோளாறு

-

‫מרחק‬
mrẖq

தொலைவு

-

‫גיוון‬
gywwn

பன்முகத்தன்மை

-

‫מאמץ‬
mʼmẕ

முயற்சி

-

‫חקר‬
ẖqr

ஆய்வு

-

‫נפילה‬
npylh

வீழ்ச்சி

-

‫כוח‬
kwẖ

வலிமை

-

‫חופש‬
ẖwpş

சுதந்திரம்

-

‫גובה‬
gwbh

உயரம்

-

‫מחבוא‬
mẖbwʼ

மறைவிடம்

-

‫מולדת‬
mwldţ

தாய்நாடு

-

‫היגיינה‬
hygyynh

சுகாதாரம்

-

‫דמיון‬
dmywn

கற்பனைத்திறன்

-

‫הזמנה‬
hzmnh

அழைப்பு

-

‫מראה‬
mrʼh

தோற்றம்

-

‫אובדן‬
ʼwbdn

இழப்பு

-

‫הגדלה‬
hgdlh

பெரிதாக்குதல்

-

‫רצח‬
rẕẖ

கொலை

-

‫אומה‬
ʼwmh

தேசம்

-

‫חידוש‬
ẖydwş

புதுமை

-

‫אפשרות‬
ʼpşrwţ

விருப்பத்தேர்வு

-

‫סבלנות‬
sblnwţ

பொறுமை

-

‫תכנון‬
ţknwn

திட்டமிடல்

-

‫בעיה‬
bʻyh

பிரச்சினை

-

‫הגנה‬
hgnh

பாதுகாப்பு

-

‫השתקפות‬
hşţqpwţ

பிரதிபலிப்பு

-

‫רפובליקה‬
rpwblyqh

குடியரசு

-

‫סיכון‬
sykwn

துணிந்து இறங்குதல்

-

‫בטיחות‬
btyẖwţ

பாதுகாப்பு

-

‫סוד‬
swd

இரகசியம்

-

‫מין‬
myn

செக்ஸ்/பாலினம்

-

‫צל‬
ẕl

நிழல்

-

‫מסורת‬
mswrţ

பாரம்பரியம்

-
‫אדמיניסטרציה‬
ʼdmynystrẕyh
நிர்வாகம்

-
‫פרסום‬
prswm
விளம்பர பிரசாரம்

-
‫חץ‬
ẖẕ
அம்பு

-
‫איסור‬
ʼyswr
தடை

-
‫קריירה‬
qryyrh
பணித்துறை

-
‫מרכז‬
mrkz
மையம்

-
‫בחירה‬
bẖyrh
தேர்ந்தெடுப்பு

-
‫שיתוף פעולה‬
şyţwp pʻwlh
உடனுழைப்பு

-
‫צבע‬
ẕbʻ
நிறம்

-
‫מגע‬
mgʻ
தொடர்பு

-
‫סכנה‬
sknh
ஆபத்து

-
‫הצהרת אהבה‬
hẕhrţ ʼhbh
காதல் அறிவிப்பு

-
‫דרדור‬
drdwr
சரிவு

-
‫הגדרה‬
hgdrh
வரையறை

-
‫הבדל‬
hbdl
வேறுபாடு

-
‫קושי‬
qwşy
கஷ்டம்

-
‫כיוון‬
kywwn
திசை

-
‫גילוי‬
gylwy
கண்டுபிடித்தல்

-
‫הפרעה‬
hprʻh
கோளாறு

-
‫מרחק‬
mrẖq
தொலைவு

-
‫מרחק‬
mrẖq
தூரம்

-
‫גיוון‬
gywwn
பன்முகத்தன்மை

-
‫מאמץ‬
mʼmẕ
முயற்சி

-
‫חקר‬
ẖqr
ஆய்வு

-
‫נפילה‬
npylh
வீழ்ச்சி

-
‫כוח‬
kwẖ
வலிமை

-
‫ניחוח‬
nyẖwẖ
வாசனை

-
‫חופש‬
ẖwpş
சுதந்திரம்

-
‫רוח רפאים‬
rwẖ rpʼym
பேய்

-
‫חצי‬
ẖẕy
பாதி

-
‫גובה‬
gwbh
உயரம்

-
‫עזרה‬
ʻzrh
உதவி

-
‫מחבוא‬
mẖbwʼ
மறைவிடம்

-
‫מולדת‬
mwldţ
தாய்நாடு

-
‫היגיינה‬
hygyynh
சுகாதாரம்

-
‫רעיון‬
rʻywn
யோசனை

-
‫אשליה‬
ʼşlyh
மாயை

-
‫דמיון‬
dmywn
கற்பனைத்திறன்

-
‫אינטיליגנציה‬
ʼyntylygnẕyh
அறிவு

-
‫הזמנה‬
hzmnh
அழைப்பு

-
‫צדק‬
ẕdq
நீதி

-
‫אור‬
ʼwr
ஒளி

-
‫מראה‬
mrʼh
தோற்றம்

-
‫אובדן‬
ʼwbdn
இழப்பு

-
‫הגדלה‬
hgdlh
பெரிதாக்குதல்

-
‫טעות‬
tʻwţ
தவறு

-
‫רצח‬
rẕẖ
கொலை

-
‫אומה‬
ʼwmh
தேசம்

-
‫חידוש‬
ẖydwş
புதுமை

-
‫אפשרות‬
ʼpşrwţ
விருப்பத்தேர்வு

-
‫סבלנות‬
sblnwţ
பொறுமை

-
‫תכנון‬
ţknwn
திட்டமிடல்

-
‫בעיה‬
bʻyh
பிரச்சினை

-
‫הגנה‬
hgnh
பாதுகாப்பு

-
‫השתקפות‬
hşţqpwţ
பிரதிபலிப்பு

-
‫רפובליקה‬
rpwblyqh
குடியரசு

-
‫סיכון‬
sykwn
துணிந்து இறங்குதல்

-
‫בטיחות‬
btyẖwţ
பாதுகாப்பு

-
‫סוד‬
swd
இரகசியம்

-
‫מין‬
myn
செக்ஸ்/பாலினம்

-
‫צל‬
ẕl
நிழல்

-
‫גודל‬
gwdl
அளவு

-
‫סולידריות‬
swlydrywţ
ஒற்றுமை

-
‫הצלחה‬
hẕlẖh
வெற்றி

-
‫תמיכה‬
ţmykh
ஆதரவு

-
‫מסורת‬
mswrţ
பாரம்பரியம்

-
‫משקל‬
mşql
எடை