அலுவலகம்     
‫משרד‬

-

‫עט כדורי‬
ʻt kdwry
+

பந்துமுனை பேனா

-

‫הפסקה‬
hpsqh
+

இடைவேளை

-

‫תיק‬
ţyq
+

கைப்பெட்டி

-

‫עיפרון צבעוני‬
ʻyprwn ẕbʻwny
+

வண்ணப் பென்சில்

-

‫כנס‬
kns
+

மாநாடு

-

‫חדר ישיבות‬
ẖdr yşybwţ
+

கலந்தாய்வு அறை

-

‫עותק‬
ʻwţq
+

நகல்

-

‫תיקייה‬
ţyqyyh
+

அடைவு

-

‫קלסר‬
qlsr
+

கோப்பு

-

‫ארון תיקיות‬
ʼrwn ţyqywţ
+

கோப்பு அலமாரி

-

‫עט נובע‬
ʻt nwbʻ
+

மையூற்று எழுதுகோல்

-

‫מגש מכתבים‬
mgş mkţbym
+

கடிதத் தட்டு

-

‫מרקר‬
mrqr
+

குறிப்போன்

-

‫מחברת‬
mẖbrţ
+

குறிப்பேடு

-

‫פנקס‬
pnqs
+

குறிதாள் அட்டை

-

‫משרד‬
mşrd
+

அலுவலகம்

-

‫כסא משרדי‬
ksʼ mşrdy
+

அலுவலக நாற்காலி

-

‫שעות נוספות‬
şʻwţ nwspwţ
+

மிகைநேரம்

-

‫מהדק נייר‬
mhdq nyyr
+

காகிதக் கவ்வி

-

‫עיפרון‬
ʻyprwn
+

பென்சில்

-

‫מחורר‬
mẖwrr
+

துளைப்பி

-

‫כספת‬
kspţ
+

பெட்டகம்

-

‫מחדד‬
mẖdd
+

கூராக்கி

-

‫נייר גרוס‬
nyyr grws
+

துண்டாக்கப்பட்ட காகிதம்

-

‫מגרסה‬
mgrsh
+

துருவுகருவி

-

‫מאגד ספירלה‬
mʼgd spyrlh
+

பிணைப்பு சுழல்

-

‫סיכת מהדק‬
sykţ mhdq
+

பிணிப்பூசி

-

‫מהדק‬
mhdq
+

பிணிக்கை

-

‫מכונת כתיבה‬
mkwnţ kţybh
+

தட்டெழுத்து இயந்திரம்

-

‫תחנת עבודה‬
ţẖnţ ʻbwdh
+

பணிநிலையம்

-
‫עט כדורי‬
ʻt kdwry
பந்துமுனை பேனா

-
‫הפסקה‬
hpsqh
இடைவேளை

-
‫תיק‬
ţyq
கைப்பெட்டி

-
‫עיפרון צבעוני‬
ʻyprwn ẕbʻwny
வண்ணப் பென்சில்

-
‫כנס‬
kns
மாநாடு

-
‫חדר ישיבות‬
ẖdr yşybwţ
கலந்தாய்வு அறை

-
‫עותק‬
ʻwţq
நகல்

-
‫תיקייה‬
ţyqyyh
அடைவு

-
‫קלסר‬
qlsr
கோப்பு

-
‫ארון תיקיות‬
ʼrwn ţyqywţ
கோப்பு அலமாரி

-
‫עט נובע‬
ʻt nwbʻ
மையூற்று எழுதுகோல்

-
‫מגש מכתבים‬
mgş mkţbym
கடிதத் தட்டு

-
‫מרקר‬
mrqr
குறிப்போன்

-
‫מחברת‬
mẖbrţ
குறிப்பேடு

-
‫פנקס‬
pnqs
குறிதாள் அட்டை

-
‫משרד‬
mşrd
அலுவலகம்

-
‫כסא משרדי‬
ksʼ mşrdy
அலுவலக நாற்காலி

-
‫שעות נוספות‬
şʻwţ nwspwţ
மிகைநேரம்

-
‫מהדק נייר‬
mhdq nyyr
காகிதக் கவ்வி

-
‫עיפרון‬
ʻyprwn
பென்சில்

-
‫מחורר‬
mẖwrr
துளைப்பி

-
‫כספת‬
kspţ
பெட்டகம்

-
‫מחדד‬
mẖdd
கூராக்கி

-
‫נייר גרוס‬
nyyr grws
துண்டாக்கப்பட்ட காகிதம்

-
‫מגרסה‬
mgrsh
துருவுகருவி

-
‫מאגד ספירלה‬
mʼgd spyrlh
பிணைப்பு சுழல்

-
‫סיכת מהדק‬
sykţ mhdq
பிணிப்பூசி

-
‫מהדק‬
mhdq
பிணிக்கை

-
‫מכונת כתיבה‬
mkwnţ kţybh
தட்டெழுத்து இயந்திரம்

-
‫תחנת עבודה‬
ţẖnţ ʻbwdh
பணிநிலையம்