சிறிய விலங்குகள்     
Hewan kecil

-

semut +

எறும்பு

-

kumbang +

வண்டு

-

burung +

பறவை

-

kandang burung +

பறவைக்கூண்டு

-

sangkar burung +

பறவை வீடு

-

bumblebee +

வண்டு

-

kupu-kupu +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

ulat bulu +

கம்பளிப்பூச்சி

-

kelabang +

பூரான்

-

kepiting +

நண்டு

-

lalat +

-

katak +

தவளை

-

ikan mas +

தங்கமீன்

-

belalang +

வெட்டுக்கிளி

-

tikus belanda +

வாலில்லாத பன்றி

-

hamster +

ஹாம்ஸ்டர்

-

landak +

முள்ளம்பன்றி

-

burung kolibri +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

iguana +

உடும்பு

-

serangga +

பூச்சி

-

ubur-ubur +

ஜெல்லிமீன்

-

anak kucing +

பூனைக் குட்டி

-

kepik +

பொன்வண்டு

-

kadal +

பல்லி

-

kutu +

பேன்

-

marmut +

மர்மொட்

-

nyamuk +

கொசு

-

tikus +

சுண்டெலி

-

tiram +

முத்துச் சிப்பி

-

kalajengking +

தேள்

-

kuda laut +

கடல் குதிரை

-

kulit kerang +

சிப்பி

-

udang +

இறால்

-

laba-laba +

சிலந்தி பூச்சி

-

jaring laba-laba +

சிலந்தி வலை

-

bintang laut +

நட்சத்திர மீன்

-

tawon +

குளவி

-
semut
எறும்பு

-
kumbang
வண்டு

-
burung
பறவை

-
kandang burung
பறவைக்கூண்டு

-
sangkar burung
பறவை வீடு

-
bumblebee
வண்டு

-
kupu-kupu
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
ulat bulu
கம்பளிப்பூச்சி

-
kelabang
பூரான்

-
kepiting
நண்டு

-
lalat


-
katak
தவளை

-
ikan mas
தங்கமீன்

-
belalang
வெட்டுக்கிளி

-
tikus belanda
வாலில்லாத பன்றி

-
hamster
ஹாம்ஸ்டர்

-
landak
முள்ளம்பன்றி

-
burung kolibri
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
iguana
உடும்பு

-
serangga
பூச்சி

-
ubur-ubur
ஜெல்லிமீன்

-
anak kucing
பூனைக் குட்டி

-
kepik
பொன்வண்டு

-
kadal
பல்லி

-
kutu
பேன்

-
marmut
மர்மொட்

-
nyamuk
கொசு

-
tikus
சுண்டெலி

-
tiram
முத்துச் சிப்பி

-
kalajengking
தேள்

-
kuda laut
கடல் குதிரை

-
kulit kerang
சிப்பி

-
udang
இறால்

-
laba-laba
சிலந்தி பூச்சி

-
jaring laba-laba
சிலந்தி வலை

-
bintang laut
நட்சத்திர மீன்

-
tawon
குளவி