மூலப்பொருட்கள்     
Materialen

-

de messing +

பித்தளை

-

het cement +

சிமென்ட்

-

de keramiek +

பீங்கான்

-

de doek +

கைத்துணி

-

het stof +

துணி

-

de katoen +

பருத்தி

-

het kristal +

படிகம்

-

het vuil +

அழுக்கு

-

de lijm +

பசை

-

het leer +

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

de metalen +

உலோகம்

-

de olie +

எண்ணெய்

-

het poeder +

பொடி

-

het zout +

உப்பு

-

het zand +

மணல்

-

het schroot +

வீணான பொருள்கள்

-

het zilver +

வெள்ளி

-

de steen +

கல்

-

het stro +

வைக்கோல்

-

het hout +

மரம்

-

de wol +

கம்பளி

-
de messing
பித்தளை

-
het cement
சிமென்ட்

-
de keramiek
பீங்கான்

-
de doek
கைத்துணி

-
het stof
துணி

-
de katoen
பருத்தி

-
het kristal
படிகம்

-
het vuil
அழுக்கு

-
de lijm
பசை

-
het leer
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
de metalen
உலோகம்

-
de olie
எண்ணெய்

-
het poeder
பொடி

-
het zout
உப்பு

-
het zand
மணல்

-
het schroot
வீணான பொருள்கள்

-
het zilver
வெள்ளி

-
de steen
கல்

-
het stro
வைக்கோல்

-
het hout
மரம்

-
de wol
கம்பளி