சோதனை 1தேதி:
சோதனையில் செலவழித்த நேரம்::
Score:


Mon Feb 26, 2024

0/10

ஒரு வார்த்தையை கிளிக் செய்யவும்
1. நானும் நீயும்
ik jij   See hint
2. ஒன்று,இரண்டு, மூன்று
een, , drie   See hint
3. குழந்தைக்கு கோகோவும் ஆப்பிள் ஜூஸும் பிடிக்கும்.
Het kind van chocolademelk en appelsap.   See hint
4. பாத்திரங்கள் அழுக்காக உள்ளன.
De is vuil.   See hint
5. நான் விமானநிலையம் செல்ல விரும்புகிறேன்.
Ik wil naar de luchthaven.   See hint
6. உங்களுக்கு பன்றி இறைச்சி பிடிக்குமா?
Houd je varkensvlees?   See hint
7. பஸ் நிறுத்தம் எங்கு இருக்கிறது?
Waar de bushalte?   See hint
8. அரண்மனை எங்கு இருக்கிறது?
Waar het kasteel?   See hint
9. உன்னுடன் ஸன் ஸ்க்ரீன் லோஷன் எடுத்துக்கொள்.
Neem mee.   See hint
10. எனக்கு ஒரு துளையிடு கருவியும் திருப்புளியும் வேண்டும்.
heb een boormachine en een schroevendraaier nodig.   See hint