இசை     
Muziek

-

de accordeon +

அக்கார்டியன்

-

de balalaika +

பலேலெய்கா

-

de band +

இசைக்குழு

-

de banjo +

பாஞ்சோ இசைக்கருவி

-

de klarinet +

க்ளாரினெட்

-

het concert +

கச்சேரி

-

de trommel +

டிரம்

-

de trommels +

டிரம்ஸ்

-

de fluit +

புல்லாங்குழல்

-

de vleugel +

பெரும் பியானோ

-

de gitaar +

கிடார்

-

de hal +

அரங்கு

-

het toetsenbord +

விசைப்பலகை

-

de mondharmonica +

மவுத் ஆர்கன்

-

de muziek +

இசை

-

de muziekstandaard +

இசை தாள்தாங்கி

-

de noot +

இசைக் குறிப்பு

-

het orgel +

இசை ஆர்கன்

-

de piano +

பியானோ

-

de saxofoon +

சாக்சஃபோன்

-

de zanger +

பாடகர்

-

de snaar +

கம்பி இழை

-

de trompet +

ஊதுகொம்பு

-

de trompettist +

ஊதுகொம்பு வாசிப்பவர்

-

de viool +

வயலின்

-

de vioolkist +

வயலின் பெட்டி

-

de xylofoon +

சைலோபோன்

-
de accordeon
அக்கார்டியன்

-
de balalaika
பலேலெய்கா

-
de band
இசைக்குழு

-
de banjo
பாஞ்சோ இசைக்கருவி

-
de klarinet
க்ளாரினெட்

-
het concert
கச்சேரி

-
de trommel
டிரம்

-
de trommels
டிரம்ஸ்

-
de fluit
புல்லாங்குழல்

-
de vleugel
பெரும் பியானோ

-
de gitaar
கிடார்

-
de hal
அரங்கு

-
het toetsenbord
விசைப்பலகை

-
de mondharmonica
மவுத் ஆர்கன்

-
de muziek
இசை

-
de muziekstandaard
இசை தாள்தாங்கி

-
de noot
இசைக் குறிப்பு

-
het orgel
இசை ஆர்கன்

-
de piano
பியானோ

-
de saxofoon
சாக்சஃபோன்

-
de zanger
பாடகர்

-
de snaar
கம்பி இழை

-
de trompet
ஊதுகொம்பு

-
de trompettist
ஊதுகொம்பு வாசிப்பவர்

-
de viool
வயலின்

-
de vioolkist
வயலின் பெட்டி

-
de xylofoon
சைலோபோன்