தொழில்நுட்பம்     
Teknikk

-

ei luftpumpe

காற்றடிக்கும் குழாய்

-

et flyfoto

வான்வழி நிழற்படம்

-

et kulelager

தாங்கிப் பந்து

-

et batteri

மின்கலன்

-

et sykkelkjede

சைக்கிள் சங்கிலி

-

en ledning

கேபிள்

-

en kabeltrommel

வடச்சுருள்

-

et kamera

கேமரா

-

en kassett

ஒலிப் பேழை

-

en lader

மின்னூட்டி

-

en cockpit

விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-

et tannhjul

பற்சக்கரம்

-

en kodelås

எண்வரிசைப் பூட்டு

-

en datamaskin

கணினி

-

ei kran

க்ரேன் இயந்திரம்

-

et skrivebord

மேசைக் கணினி

-

en borerigg

தோண்டும் ரிக்

-

en stasjon

இயக்கி

-

en dvd

டிவிடி

-

en elektrisk motor

மின்னோடி

-

en energi

மின்சக்தி

-

en gravemaskin

தோண்டு பொறி

-

en faks

தொலைநகல் இயந்திரம்

-

et filmkamera

பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-

en diskett

நெகிழ் வட்டு

-

briller

மூக்குக் கண்ணாடி

-

en harddisk

நிலைவட்டு

-

en joystick

இயக்குப்பிடி

-

en tast

சாவி

-

ei landing

இறங்குதல்

-

en bærbar pc

மடிக்கணினி

-

en gressklipper

புல்தரைச் செதுக்கி

-

ei linse

காமரா கண்ணாடி

-

en maskin

எந்திரம்

-

en båtpropell

கடல் உந்தி

-

ei gruve

சுரங்கம்

-

stikkontakter

பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-

en skriver

அச்சுப்பொறி

-

et program

கணினி நிரல்

-

en propell

உந்தி

-

ei pumpe

விசைக்குழாய்

-

en platespiller

ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-

en fjernkontroll

தொலைக் கட்டுப்பாடு

-

en robot

இயந்திர மனிதன்

-

ei satellittantenne

செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-

en symaskin

தையல் இயந்திரம்

-

en lysbildefilm

ஸ்லைடு படம்

-

en solenergiteknikk

சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-

et romskip

விண்கலம்

-

en dampveivals

வெப்ப உருளி

-

en opphenging

இடைநிறுத்தல்

-

en bryter

ஸ்விட்ச்

-

et målebånd

அளவு நாடா

-

en teknologi

தொழில்நுட்பம்

-

en telefon

தொலை பேசி

-

ei telelinse

தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-

et teleskop

தொலைநோக்கி

-

en minnepinne

யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-

en ventil

அடைப்பிதழ்

-

et videokamera

வீடியோ கேமரா

-

ei spenning

மின்னழுத்தம்

-

et vannhjul

நீர்ச் சக்கரம்

-

et vindkraftverk

காற்றாலை விசையாழி

-

ei vinnmølle

காற்றாலை

-
ei luftpumpe
காற்றடிக்கும் குழாய்

-
et flyfoto
வான்வழி நிழற்படம்

-
et kulelager
தாங்கிப் பந்து

-
et batteri
மின்கலன்

-
et sykkelkjede
சைக்கிள் சங்கிலி

-
en ledning
கேபிள்

-
en kabeltrommel
வடச்சுருள்

-
et kamera
கேமரா

-
en kassett
ஒலிப் பேழை

-
en lader
மின்னூட்டி

-
en cockpit
விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-
et tannhjul
பற்சக்கரம்

-
en kodelås
எண்வரிசைப் பூட்டு

-
en datamaskin
கணினி

-
ei kran
க்ரேன் இயந்திரம்

-
et skrivebord
மேசைக் கணினி

-
en borerigg
தோண்டும் ரிக்

-
en stasjon
இயக்கி

-
en dvd
டிவிடி

-
en elektrisk motor
மின்னோடி

-
en energi
மின்சக்தி

-
en gravemaskin
தோண்டு பொறி

-
en faks
தொலைநகல் இயந்திரம்

-
et filmkamera
பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-
en diskett
நெகிழ் வட்டு

-
briller
மூக்குக் கண்ணாடி

-
en harddisk
நிலைவட்டு

-
en joystick
இயக்குப்பிடி

-
en tast
சாவி

-
ei landing
இறங்குதல்

-
en bærbar pc
மடிக்கணினி

-
en gressklipper
புல்தரைச் செதுக்கி

-
ei linse
காமரா கண்ணாடி

-
en maskin
எந்திரம்

-
en båtpropell
கடல் உந்தி

-
ei gruve
சுரங்கம்

-
stikkontakter
பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-
en skriver
அச்சுப்பொறி

-
et program
கணினி நிரல்

-
en propell
உந்தி

-
ei pumpe
விசைக்குழாய்

-
en platespiller
ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-
en fjernkontroll
தொலைக் கட்டுப்பாடு

-
en robot
இயந்திர மனிதன்

-
ei satellittantenne
செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-
en symaskin
தையல் இயந்திரம்

-
en lysbildefilm
ஸ்லைடு படம்

-
en solenergiteknikk
சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-
et romskip
விண்கலம்

-
en dampveivals
வெப்ப உருளி

-
en opphenging
இடைநிறுத்தல்

-
en bryter
ஸ்விட்ச்

-
et målebånd
அளவு நாடா

-
en teknologi
தொழில்நுட்பம்

-
en telefon
தொலை பேசி

-
ei telelinse
தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-
et teleskop
தொலைநோக்கி

-
en minnepinne
யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-
en ventil
அடைப்பிதழ்

-
et videokamera
வீடியோ கேமரா

-
ei spenning
மின்னழுத்தம்

-
et vannhjul
நீர்ச் சக்கரம்

-
et vindkraftverk
காற்றாலை விசையாழி

-
ei vinnmølle
காற்றாலை