விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
Itu varai
nāṉ viṭumuṟaiyil iruntēṉ, itu varai oṭiccaik kuḻappattu vaḷarntuviṭṭatu.
imens
Jeg var på ferie, og imens har ugresset vokst.
Ituvarai
ituvarai avaḷ viḻuntu viṭavillai.
så langt
Så langt har hun ikke falt.
Ataṉāl
avaṉ kuṟṟavāḷi āka uḷḷāṉ ataṉāl taṇṭikkappaṭṭāṉ.
derfor
Han var kriminell og derfor ble straffet.