கருத்தியலான பதங்கள்     
Pojęcia abstrakcyjne

-

administracja

நிர்வாகம்

-

reklama

விளம்பர பிரசாரம்

-

strzałka

அம்பு

-

zakaz

தடை

-

kariera

பணித்துறை

-

środek

மையம்

-

wybór

தேர்ந்தெடுப்பு

-

współpraca

உடனுழைப்பு

-

kolor

நிறம்

-

kontakt

தொடர்பு

-

niebezpieczeństwo

ஆபத்து

-

wyznanie miłości

காதல் அறிவிப்பு

-

zniszczenie

சரிவு

-

definicja

வரையறை

-

różnica

வேறுபாடு

-

trudność

கஷ்டம்

-

kierunek

திசை

-

odkrycie

கண்டுபிடித்தல்

-

bezład

கோளாறு

-

dal

தொலைவு

-

odległość

தூரம்

-

różnorodność

பன்முகத்தன்மை

-

wysiłek

முயற்சி

-

badanie

ஆய்வு

-

upadek

வீழ்ச்சி

-

siła

வலிமை

-

zapach

வாசனை

-

wolność

சுதந்திரம்

-

duch

பேய்

-

pół

பாதி

-

wysokość

உயரம்

-

pomoc

உதவி

-

kryjówka

மறைவிடம்

-

ojczyzna

தாய்நாடு

-

higiena

சுகாதாரம்

-

pomysł

யோசனை

-

iluzja

மாயை

-

wyobraźnia

கற்பனைத்திறன்

-

inteligencja

அறிவு

-

zaproszenie

அழைப்பு

-

światło

ஒளி

-

spojrzenie

தோற்றம்

-

strata

இழப்பு

-

powiększenie

பெரிதாக்குதல்

-

błąd

தவறு

-

morderstwo

கொலை

-

naród

தேசம்

-

nowość

புதுமை

-

opcja

விருப்பத்தேர்வு

-

cierpliwość

பொறுமை

-

planowanie

திட்டமிடல்

-

problem

பிரச்சினை

-

ochrona

பாதுகாப்பு

-

odbicie

பிரதிபலிப்பு

-

republika

குடியரசு

-

ryzyko

துணிந்து இறங்குதல்

-

bezpieczeństwo

பாதுகாப்பு

-

tajemnica

இரகசியம்

-

płeć

செக்ஸ்/பாலினம்

-

cień

நிழல்

-

rozmiar

அளவு

-

solidarność

ஒற்றுமை

-

sukces

வெற்றி

-

wsparcie

ஆதரவு

-

tradycja

பாரம்பரியம்

-

waga

எடை

-
administracja
நிர்வாகம்

-
reklama
விளம்பர பிரசாரம்

-
strzałka
அம்பு

-
zakaz
தடை

-
kariera
பணித்துறை

-
środek
மையம்

-
wybór
தேர்ந்தெடுப்பு

-
współpraca
உடனுழைப்பு

-
kolor
நிறம்

-
kontakt
தொடர்பு

-
niebezpieczeństwo
ஆபத்து

-
wyznanie miłości
காதல் அறிவிப்பு

-
zniszczenie
சரிவு

-
definicja
வரையறை

-
różnica
வேறுபாடு

-
trudność
கஷ்டம்

-
kierunek
திசை

-
odkrycie
கண்டுபிடித்தல்

-
bezład
கோளாறு

-
dal
தொலைவு

-
odległość
தூரம்

-
różnorodność
பன்முகத்தன்மை

-
wysiłek
முயற்சி

-
badanie
ஆய்வு

-
upadek
வீழ்ச்சி

-
siła
வலிமை

-
zapach
வாசனை

-
wolność
சுதந்திரம்

-
duch
பேய்

-
pół
பாதி

-
wysokość
உயரம்

-
pomoc
உதவி

-
kryjówka
மறைவிடம்

-
ojczyzna
தாய்நாடு

-
higiena
சுகாதாரம்

-
pomysł
யோசனை

-
iluzja
மாயை

-
wyobraźnia
கற்பனைத்திறன்

-
inteligencja
அறிவு

-
zaproszenie
அழைப்பு

-
sprawiedliwość
நீதி

-
światło
ஒளி

-
spojrzenie
தோற்றம்

-
strata
இழப்பு

-
powiększenie
பெரிதாக்குதல்

-
błąd
தவறு

-
morderstwo
கொலை

-
naród
தேசம்

-
nowość
புதுமை

-
opcja
விருப்பத்தேர்வு

-
cierpliwość
பொறுமை

-
planowanie
திட்டமிடல்

-
problem
பிரச்சினை

-
ochrona
பாதுகாப்பு

-
odbicie
பிரதிபலிப்பு

-
republika
குடியரசு

-
ryzyko
துணிந்து இறங்குதல்

-
bezpieczeństwo
பாதுகாப்பு

-
tajemnica
இரகசியம்

-
płeć
செக்ஸ்/பாலினம்

-
cień
நிழல்

-
rozmiar
அளவு

-
solidarność
ஒற்றுமை

-
sukces
வெற்றி

-
wsparcie
ஆதரவு

-
tradycja
பாரம்பரியம்

-
waga
எடை