கலைகள்     
Sztuka

-

oklaski +

கைதட்டல்

-

sztuka +

கலை

-

ukłon +

வணங்குதல்

-

pędzel +

தூரிகை

-

kolorowanka +

வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-

tancerka +

நடனமாது

-

rysunek +

சித்திரம்

-

galeria +

கலைக்கூடம்

-

witraż +

கண்ணாடி ஜன்னல்

-

graffiti +

பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-

rękodzieło +

கைவினைக் கலை

-

mozaika +

மொசைக்

-

fresk +

சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-

muzeum +

அருங்காட்சியகம்

-

przedstawienie +

செயல்திறன்

-

obrazek +

படம்

-

wiersz +

கவிதை

-

rzeźba +

சிற்பம்

-

piosenka +

பாட்டு

-

posąg +

சிலை

-

akwarela +

நீர் வண்ணங்கள்

-
oklaski
கைதட்டல்

-
sztuka
கலை

-
ukłon
வணங்குதல்

-
pędzel
தூரிகை

-
kolorowanka
வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-
tancerka
நடனமாது

-
rysunek
சித்திரம்

-
galeria
கலைக்கூடம்

-
witraż
கண்ணாடி ஜன்னல்

-
graffiti
பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-
rękodzieło
கைவினைக் கலை

-
mozaika
மொசைக்

-
fresk
சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-
muzeum
அருங்காட்சியகம்

-
przedstawienie
செயல்திறன்

-
obrazek
படம்

-
wiersz
கவிதை

-
rzeźba
சிற்பம்

-
piosenka
பாட்டு

-
posąg
சிலை

-
akwarela
நீர் வண்ணங்கள்