பெரிய விலங்குகள்     
Veľké zvieratá

-

aligátor +

முதலை

-

parožie +

கிளைமான்கள்

-

pavián +

பெருங்குரங்கு

-

medveď +

கரடி

-

byvol +

எருமை

-

ťava +

ஒட்டகம்

-

gepard +

சிறுத்தைப்புலி

-

krava +

மாடு

-

krokodíl +

முதலை

-

dinosaurus +

டைனோசர்

-

somár +

கழுதை

-

drak +

டிராகன்

-

slon +

யானை

-

žirafa +

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

gorila +

மனிதக்குரங்கு

-

hroch +

நீர்யானை

-

kôň +

குதிரை

-

klokan +

கங்காரு

-

leopard +

சிறுத்தை

-

lev +

சிங்கம்

-

lama +

லாமா

-

rys +

லின்க்ஸ்

-

netvor +

அசாதாரன மிருகம்

-

los +

கடமான்

-

pštros +

தீக்கோழி

-

panda +

பாண்டா

-

prasa +

பன்றி

-

ľadový medveď +

துருவக் கரடி

-

puma +

பூமா

-

nosorožec +

காண்டாமிருகம்

-

jeleň +

ஆண் கலைமான்

-

tiger +

புலி

-

mrož +

கடற்பசு

-

divoký kôň +

காட்டு குதிரை

-

zebra +

வரிக்குதிரை

-
aligátor
முதலை

-
parožie
கிளைமான்கள்

-
pavián
பெருங்குரங்கு

-
medveď
கரடி

-
byvol
எருமை

-
ťava
ஒட்டகம்

-
gepard
சிறுத்தைப்புலி

-
krava
மாடு

-
krokodíl
முதலை

-
dinosaurus
டைனோசர்

-
somár
கழுதை

-
drak
டிராகன்

-
slon
யானை

-
žirafa
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
gorila
மனிதக்குரங்கு

-
hroch
நீர்யானை

-
kôň
குதிரை

-
klokan
கங்காரு

-
leopard
சிறுத்தை

-
lev
சிங்கம்

-
lama
லாமா

-
rys
லின்க்ஸ்

-
netvor
அசாதாரன மிருகம்

-
los
கடமான்

-
pštros
தீக்கோழி

-
panda
பாண்டா

-
prasa
பன்றி

-
ľadový medveď
துருவக் கரடி

-
puma
பூமா

-
nosorožec
காண்டாமிருகம்

-
jeleň
ஆண் கலைமான்

-
tiger
புலி

-
mrož
கடற்பசு

-
divoký kôň
காட்டு குதிரை

-
zebra
வரிக்குதிரை