சிறிய விலங்குகள்     
Động vật nhỏ

-

con kiến +

எறும்பு

-

bọ cánh cứng +

வண்டு

-

con chim +

பறவை

-

lồng chim +

பறவைக்கூண்டு

-

tổ chim nhân tạo +

பறவை வீடு

-

ong nghệ +

வண்டு

-

con bướm +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

sâu +

கம்பளிப்பூச்சி

-

con rết +

பூரான்

-

con cua +

நண்டு

-

con ruồi +

-

con ếch +

தவளை

-

cá vàng +

தங்கமீன்

-

châu chấu +

வெட்டுக்கிளி

-

chuột bạch +

வாலில்லாத பன்றி

-

chuột hamster +

ஹாம்ஸ்டர்

-

con nhím +

முள்ளம்பன்றி

-

chim ruồi +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

con kỳ nhông +

உடும்பு

-

côn trùng +

பூச்சி

-

con sứa +

ஜெல்லிமீன்

-

mèo con +

பூனைக் குட்டி

-

bọ rùa +

பொன்வண்டு

-

con thằn lằn +

பல்லி

-

con rận +

பேன்

-

con sóc ngắn đuôi macmôt +

மர்மொட்

-

con muỗi +

கொசு

-

con chuột +

சுண்டெலி

-

con hàu +

முத்துச் சிப்பி

-

bọ cạp +

தேள்

-

cá ngựa +

கடல் குதிரை

-

con nghêu +

சிப்பி

-

con tôm +

இறால்

-

con nhện +

சிலந்தி பூச்சி

-

mạng nhện +

சிலந்தி வலை

-

con sao biển +

நட்சத்திர மீன்

-

ong bắp cày +

குளவி

-
con kiến
எறும்பு

-
bọ cánh cứng
வண்டு

-
con chim
பறவை

-
lồng chim
பறவைக்கூண்டு

-
tổ chim nhân tạo
பறவை வீடு

-
ong nghệ
வண்டு

-
con bướm
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
sâu
கம்பளிப்பூச்சி

-
con rết
பூரான்

-
con cua
நண்டு

-
con ruồi


-
con ếch
தவளை

-
cá vàng
தங்கமீன்

-
châu chấu
வெட்டுக்கிளி

-
chuột bạch
வாலில்லாத பன்றி

-
chuột hamster
ஹாம்ஸ்டர்

-
con nhím
முள்ளம்பன்றி

-
chim ruồi
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
con kỳ nhông
உடும்பு

-
côn trùng
பூச்சி

-
con sứa
ஜெல்லிமீன்

-
mèo con
பூனைக் குட்டி

-
bọ rùa
பொன்வண்டு

-
con thằn lằn
பல்லி

-
con rận
பேன்

-
con sóc ngắn đuôi macmôt
மர்மொட்

-
con muỗi
கொசு

-
con chuột
சுண்டெலி

-
con hàu
முத்துச் சிப்பி

-
bọ cạp
தேள்

-
cá ngựa
கடல் குதிரை

-
con nghêu
சிப்பி

-
con tôm
இறால்

-
con nhện
சிலந்தி பூச்சி

-
mạng nhện
சிலந்தி வலை

-
con sao biển
நட்சத்திர மீன்

-
ong bắp cày
குளவி