వాతావరణము     
‫الطقس‬

-

‫البرد‬
elbared

చల్లని

-

‫الهلال‬
elhilaal

చంద్రవంక

-

‫الضباب‬
edhdhabaab

పొగమంచు

-

‫الصقيع‬
essakiiea

గడ్డకట్టిన మంచు

-

‫الإعصار‬
el'easaar

సుడిగాలి

-

‫البرق‬
elbark

మెఱుపు

-

‫النيزك‬
ennayzak

ఉల్కాపాతం

-

‫القمر‬
elkamar

చంద్రుడు

-

‫قوس قزح‬
kaws kozah

హరివిల్లు

-

‫قطرة المطر‬
katrat elmatar

వర్షపు బిందువు

-

‫ندفة الثلج‬
nadfat eththalej

స్నోఫ్లేక్

-

‫رجل الثلج‬
rajol eththalej

మంచు మనిషి

-

‫النجم‬
ennajem

నక్షత్రం

-

‫زوبعة عاصفية‬
zawbea aasifiya

తుఫాను వేగము

-

‫الشمس‬
eshshams

సూర్యుడు

-

‫شعاع الشمس‬
shoeaaea eshshames

సూర్యకిరణము

-

‫غروب الشمس‬
ghroob eshshames

సూర్యాస్తమయము

-

‫الشفق‬
eshshfak

కను చీకటి

-

‫ البلل‬
elalel

తడి పరిస్థితులు

-
‫مقياس الضغط الجوي‬
mekyaas edhdhaghet ejjawii
భారమితి

-
‫السحابة‬
essahaaba
మేఘము

-
‫البرد‬
elbared
చల్లని

-
‫الهلال‬
elhilaal
చంద్రవంక

-
‫الظلام‬
eththalaam
చీకటి

-
‫الجفاف‬
eljafaaf
కరువు

-
‫الأرض‬
el'arth
భూమి

-
‫الضباب‬
edhdhabaab
పొగమంచు

-
‫الصقيع‬
essakiiea
గడ్డకట్టిన మంచు

-
‫الإنزلاق بفعل الثلوج‬
el'inzilaak bfeeal eththolooj
ధృవప్రాంతము

-
‫الحرارة‬
elharrara
ఉష్ణము

-
‫الإعصار‬
el'easaar
సుడిగాలి

-
‫ الجليد‬
eljaliid
ఐసికల్

-
‫البرق‬
elbark
మెఱుపు

-
‫النيزك‬
ennayzak
ఉల్కాపాతం

-
‫القمر‬
elkamar
చంద్రుడు

-
‫قوس قزح‬
kaws kozah
హరివిల్లు

-
‫قطرة المطر‬
katrat elmatar
వర్షపు బిందువు

-
‫الثلوج‬
eththolooj
మంచు

-
‫ندفة الثلج‬
nadfat eththalej
స్నోఫ్లేక్

-
‫رجل الثلج‬
rajol eththalej
మంచు మనిషి

-
‫النجم‬
ennajem
నక్షత్రం

-
‫العاصفة‬
eleaasifa
తుఫాను

-
‫زوبعة عاصفية‬
zawbea aasifiya
తుఫాను వేగము

-
‫الشمس‬
eshshams
సూర్యుడు

-
‫شعاع الشمس‬
shoeaaea eshshames
సూర్యకిరణము

-
‫غروب الشمس‬
ghroob eshshames
సూర్యాస్తమయము

-
‫ميزان الحرارة‬
miizaan elharaara
ఉష్ణమాని

-
‫العواصف الرعدية‬
eleawaasef erraeadiya
ఉరుము

-
‫الشفق‬
eshshfak
కను చీకటి

-
‫حالة الطقس‬
haalat ettakes
వాతావరణము

-
‫ البلل‬
elalel
తడి పరిస్థితులు

-
‫الريح‬
erriih
గాలి