పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Tue Feb 20, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
‫أنا   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
اثنان، ثلاثة‬   See hint
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
‫الطفل يحب الكاكاو التفاح.‬   See hint
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
الأطباق متسخة.‬   See hint
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
‫أود إلى المطار.‬   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
تحب لحم الخنزير؟‬   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
موقف الحافلة؟‬   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
هو القصر؟‬   See hint
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
المرهم الواقي من الشمس.‬   See hint
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
‫أحتاج إلى مثقاب وإلى مفك ,   See hint