వాతావరణము     
Ilm

-

baromeeter

భారమితి

-

pilv

మేఘము

-

külm

చల్లని

-

poolkuu

చంద్రవంక

-

pimedus

చీకటి

-

põud

కరువు

-

maa

భూమి

-

udu

పొగమంచు

-

pakane

గడ్డకట్టిన మంచు

-

kiilasjää

ధృవప్రాంతము

-

palavus

ఉష్ణము

-

orkaan

సుడిగాలి

-

jääpurikas

ఐసికల్

-

välk

మెఱుపు

-

meteoor

ఉల్కాపాతం

-

kuu

చంద్రుడు

-

vikerkaar

హరివిల్లు

-

vihmapiisk

వర్షపు బిందువు

-

lumi

మంచు

-

lumehelves

స్నోఫ్లేక్

-

lumememm

మంచు మనిషి

-

täht

నక్షత్రం

-

äike

తుఫాను

-

tulvavesi

తుఫాను వేగము

-

päike

సూర్యుడు

-

päikesekiir

సూర్యకిరణము

-

päikeseloojang

సూర్యాస్తమయము

-

termomeeter

ఉష్ణమాని

-

halb ilm

ఉరుము

-

hämarik

కను చీకటి

-

ilm

వాతావరణము

-

niiskus

తడి పరిస్థితులు

-

tuul

గాలి

-
baromeeter
భారమితి

-
pilv
మేఘము

-
külm
చల్లని

-
poolkuu
చంద్రవంక

-
pimedus
చీకటి

-
põud
కరువు

-
maa
భూమి

-
udu
పొగమంచు

-
pakane
గడ్డకట్టిన మంచు

-
kiilasjää
ధృవప్రాంతము

-
palavus
ఉష్ణము

-
orkaan
సుడిగాలి

-
jääpurikas
ఐసికల్

-
välk
మెఱుపు

-
meteoor
ఉల్కాపాతం

-
kuu
చంద్రుడు

-
vikerkaar
హరివిల్లు

-
vihmapiisk
వర్షపు బిందువు

-
lumi
మంచు

-
lumehelves
స్నోఫ్లేక్

-
lumememm
మంచు మనిషి

-
täht
నక్షత్రం

-
äike
తుఫాను

-
tulvavesi
తుఫాను వేగము

-
päike
సూర్యుడు

-
päikesekiir
సూర్యకిరణము

-
päikeseloojang
సూర్యాస్తమయము

-
termomeeter
ఉష్ణమాని

-
halb ilm
ఉరుము

-
hämarik
కను చీకటి

-
ilm
వాతావరణము

-
niiskus
తడి పరిస్థితులు

-
tuul
గాలి