ప్యాకేజింగ్     
Imballaggio

-

il foglio di alluminio

అల్యూమినియపు మడత

-

la botte

పీపా

-

il cestino

బుట్ట

-

la bottiglia

సీసా

-

il pacchetto

పెట్టె

-

la scatola di cioccolatini

చాక్లెట్లు ఉంచు పెట్టె

-

il cartone

మందమైన అట్ట

-

il contenuto

విషయము

-

la cassa

గుడ్లు తరలించేందుకు ఉపయోగించే ట్రే

-

la busta

కవరు

-

i nodi

ముడి

-

la scatola in metallo

లోహపు పెట్టె

-

il barile

చమురు డ్రమ్

-

l'imballaggio

ప్యాకేజింగ్

-

la carta

కాగితము

-

il sacchetto di carta

కాగితపు సంచీ

-

la plastica

ప్లాస్టిక్

-

lo lattina

డబ్బా/క్యాను

-

la borsetta

టోట్ బ్యాగ్

-

il barile di vino

మద్యపు పీపా

-

la bottiglia di vino

మద్యము సీసా

-

la scatola di legno

చెక్క పెట్టె

-
il foglio di alluminio
అల్యూమినియపు మడత

-
la botte
పీపా

-
il cestino
బుట్ట

-
la bottiglia
సీసా

-
il pacchetto
పెట్టె

-
la scatola di cioccolatini
చాక్లెట్లు ఉంచు పెట్టె

-
il cartone
మందమైన అట్ట

-
il contenuto
విషయము

-
la cassa
గుడ్లు తరలించేందుకు ఉపయోగించే ట్రే

-
la busta
కవరు

-
i nodi
ముడి

-
la scatola in metallo
లోహపు పెట్టె

-
il barile
చమురు డ్రమ్

-
l'imballaggio
ప్యాకేజింగ్

-
la carta
కాగితము

-
il sacchetto di carta
కాగితపు సంచీ

-
la plastica
ప్లాస్టిక్

-
lo lattina
డబ్బా/క్యాను

-
la borsetta
టోట్ బ్యాగ్

-
il barile di vino
మద్యపు పీపా

-
la bottiglia di vino
మద్యము సీసా

-
la scatola di legno
చెక్క పెట్టె