పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Sun Apr 21, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
io te   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
uno, , tre   See hint
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
Al bambino la cioccolata e il succo di mela.   See hint
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
Le sono sporche.   See hint
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
Vorrei andare ,   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
Ti piace carne di maiale?   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
la fermata dell’autobus?   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
Dov’è castello?   See hint
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
Portati la solare.   See hint
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
bisogno di un trapano e di un cacciavite.   See hint