కొనుగోలు     
Shopping

-

il panificio +

బేకరీ

-

il codice a barre +

బార్ కోడ్

-

la libreria +

పుస్తకాల దుకాణము

-

il caffè +

కాఫీ హోటల్

-

la drogheria +

మందుల దుకాణము

-

la lavanderia +

డ్రై క్లీనర్

-

il negozio di fiori +

పూల దుకాణము

-

il regalo +

బహుమతి

-

il mercato +

విపణి

-

il mercato coperto +

మార్కెట్ హాలు

-

l'edicola +

వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-

la farmacia +

ఔషధ శాల

-

l'ufficio postale +

పోస్ట్ ఆఫీస్

-

la ceramica +

మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-

i saldi +

అమ్మకము

-

il negozio +

దుకాణము

-

lo shopping +

కొనుగోలు

-

la borsa della spesa +

కొనుగోలు సంచీ

-

il cestino +

కొనుగోలు బుట్ట

-

il carrello della spesa +

కొనుగోలు కార్ట్

-

la giornata di shopping +

కొనుగోలు పర్యటన

-
il panificio
బేకరీ

-
il codice a barre
బార్ కోడ్

-
la libreria
పుస్తకాల దుకాణము

-
il caffè
కాఫీ హోటల్

-
la drogheria
మందుల దుకాణము

-
la lavanderia
డ్రై క్లీనర్

-
il negozio di fiori
పూల దుకాణము

-
il regalo
బహుమతి

-
il mercato
విపణి

-
il mercato coperto
మార్కెట్ హాలు

-
l'edicola
వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-
la farmacia
ఔషధ శాల

-
l'ufficio postale
పోస్ట్ ఆఫీస్

-
la ceramica
మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-
i saldi
అమ్మకము

-
il negozio
దుకాణము

-
lo shopping
కొనుగోలు

-
la borsa della spesa
కొనుగోలు సంచీ

-
il cestino
కొనుగోలు బుట్ట

-
il carrello della spesa
కొనుగోలు కార్ట్

-
la giornata di shopping
కొనుగోలు పర్యటన