భావాలు     
Sentimentos

-

o carinho +

అభిమానం

-

a ira +

కోపము

-

o tédio +

విసుగు

-

a confiança +

విశ్వాసము

-

a criatividade +

సృజనాత్మకత

-

a crise +

సంక్షోభము

-

a curiosidade +

తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి

-

a derrota +

ఓటమి

-

a depressão +

అణచి వేయబడిన స్థితి

-

o desespero +

పూర్తి నిరాశ

-

a deceção +

ఆశాభంగం

-

a desconfiança +

నమ్మకం లేకుండుట

-

a dúvida +

సందేహము

-

o sonho +

కల

-

a fadiga +

ఆయాసము

-

o medo +

భయము

-

a discussão +

పోరాటము

-

a amizade +

స్నేహము

-

a diversão +

వినోదము

-

o desgosto +

వ్యసనము

-

a careta +

అపహాస్యము

-

a felicidade +

ఆనందము

-

a esperança +

ఆశ

-

a fome +

ఆకలి

-

o interesse +

ఆసక్తి

-

a alegria +

సంతోషము

-

o beijo +

ముద్దు

-

a solidão +

ఒంటరితనము

-

o amor +

ప్రేమ

-

a melancolia +

వ్యసనము

-

o humor +

మానసిక స్థితి

-

o otimismo +

ఆశావాదము

-

o pânico +

భీతి

-

a perplexidade +

కలవరము

-

a raiva +

విపరీతమైన కోరిక

-

a rejeição +

నిరాకరణ

-

o relacionamento +

సంబంధము

-

o pedido +

అభ్యర్థన

-

o grito +

అరుపు

-

a segurança +

భద్రత

-

o choque +

తీవ్రమైన చికాకు దెబ్బ

-

o sorriso +

మందహాసము

-

a ternura +

అపరిపక్వత

-

o pensamento +

ఆలోచన

-

a reflexão +

ఆలోచనాపరత్వము

-
o carinho
అభిమానం

-
a ira
కోపము

-
o tédio
విసుగు

-
a confiança
విశ్వాసము

-
a criatividade
సృజనాత్మకత

-
a crise
సంక్షోభము

-
a curiosidade
తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి

-
a derrota
ఓటమి

-
a depressão
అణచి వేయబడిన స్థితి

-
o desespero
పూర్తి నిరాశ

-
a deceção
ఆశాభంగం

-
a desconfiança
నమ్మకం లేకుండుట

-
a dúvida
సందేహము

-
o sonho
కల

-
a fadiga
ఆయాసము

-
o medo
భయము

-
a discussão
పోరాటము

-
a amizade
స్నేహము

-
a diversão
వినోదము

-
o desgosto
వ్యసనము

-
a careta
అపహాస్యము

-
a felicidade
ఆనందము

-
a esperança
ఆశ

-
a fome
ఆకలి

-
o interesse
ఆసక్తి

-
a alegria
సంతోషము

-
o beijo
ముద్దు

-
a solidão
ఒంటరితనము

-
o amor
ప్రేమ

-
a melancolia
వ్యసనము

-
o humor
మానసిక స్థితి

-
o otimismo
ఆశావాదము

-
o pânico
భీతి

-
a perplexidade
కలవరము

-
a raiva
విపరీతమైన కోరిక

-
a rejeição
నిరాకరణ

-
o relacionamento
సంబంధము

-
o pedido
అభ్యర్థన

-
o grito
అరుపు

-
a segurança
భద్రత

-
o choque
తీవ్రమైన చికాకు దెబ్బ

-
o sorriso
మందహాసము

-
a ternura
అపరిపక్వత

-
o pensamento
ఆలోచన

-
a reflexão
ఆలోచనాపరత్వము