ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
Kṣayaṁ
pāta guḍise marintagā śithilamaipōtōndi.
decair
A velha cabana está decaindo cada vez mais.
Kaugilin̄cukō
ādivārālu, kuṭumbaṁ man̄caṁ mīda ekkuvasēpu kaugilin̄cukuṇṭundi.
aconchegar-se
Aos domingos, a família se aconchega mais na cama.
Vr̥d‘dhi
kākṭi poḍi vātāvaraṇanlō vr̥d‘dhi cendutundi.
prosperar
Os cactos prosperam em um clima seco.