ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
లాటిన్
లాటిన్ స్మారకం
latino
o monumento latino
అఫ్ఘాన్
అఫ్ఘాన్ జెండా
afegão
a bandeira afegã
భ్రష్టుడు
భ్రష్టుడైన వైద్యుడు
corrupto
um médico corrupto