పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Tue Mar 05, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
eu tu   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
um, dois,   See hint
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
A criança de chocolate quente e de sumo de maçã.   See hint
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
louça está suja.   See hint
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
de ir ao aeroporto.   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
de carne de porco?   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
é que é a paragem do autocarro?   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
Onde que fica o palácio / castelo?   See hint
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
Leva o solar.   See hint
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
preciso de uma broca e de uma chave de fendas.   See hint