కళలు     
Artes

-

o aplauso +

ప్రశంస

-

a arte +

కళ

-

a reverência +

విల్లు

-

o pincel +

బ్రష్

-

o livro para colorir +

కలరింగ్ పుస్తకము

-

a dançarina +

నర్తకి

-

o desenho +

డ్రాయింగ్

-

a galeria +

గ్యాలరీ

-

a janela de vidro +

గాజు కిటికీ

-

o grafíti +

గ్రాఫిటీ

-

o artesanato +

హస్తకళ

-

o mosaico +

మొజాయిక్

-

o mural +

కుడ్య చిత్రము

-

o museu +

వస్తు ప్రదర్శన శాల

-

o desempenho +

పనితీరు

-

o desenho +

బొమ్మ

-

o poema +

పద్యము

-

a escultura +

శిల్పము

-

a música +

పాట

-

a estátua +

ప్రతిమ

-

a aguarela +

నీటి రంగు

-
o aplauso
ప్రశంస

-
a arte
కళ

-
a reverência
విల్లు

-
o pincel
బ్రష్

-
o livro para colorir
కలరింగ్ పుస్తకము

-
a dançarina
నర్తకి

-
o desenho
డ్రాయింగ్

-
a galeria
గ్యాలరీ

-
a janela de vidro
గాజు కిటికీ

-
o grafíti
గ్రాఫిటీ

-
o artesanato
హస్తకళ

-
o mosaico
మొజాయిక్

-
o mural
కుడ్య చిత్రము

-
o museu
వస్తు ప్రదర్శన శాల

-
o desempenho
పనితీరు

-
o desenho
బొమ్మ

-
o poema
పద్యము

-
a escultura
శిల్పము

-
a música
పాట

-
a estátua
ప్రతిమ

-
a aguarela
నీటి రంగు