కొనుగోలు     
Compras

-

a padaria +

బేకరీ

-

o código de barras +

బార్ కోడ్

-

a livraria +

పుస్తకాల దుకాణము

-

o café +

కాఫీ హోటల్

-

a farmácia +

మందుల దుకాణము

-

a lavandaria +

డ్రై క్లీనర్

-

a florista +

పూల దుకాణము

-

o presente +

బహుమతి

-

o mercado +

విపణి

-

o mercado municipal +

మార్కెట్ హాలు

-

o quiosque +

వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-

a farmácia +

ఔషధ శాల

-

os correios +

పోస్ట్ ఆఫీస్

-

a cerâmica +

మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-

o saldo +

అమ్మకము

-

a loja +

దుకాణము

-

o fazer compras +

కొనుగోలు

-

o saco de compras +

కొనుగోలు సంచీ

-

a cesta de compras +

కొనుగోలు బుట్ట

-

o carrinho de compras +

కొనుగోలు కార్ట్

-

o ir às compras +

కొనుగోలు పర్యటన

-
a padaria
బేకరీ

-
o código de barras
బార్ కోడ్

-
a livraria
పుస్తకాల దుకాణము

-
o café
కాఫీ హోటల్

-
a farmácia
మందుల దుకాణము

-
a lavandaria
డ్రై క్లీనర్

-
a florista
పూల దుకాణము

-
o presente
బహుమతి

-
o mercado
విపణి

-
o mercado municipal
మార్కెట్ హాలు

-
o quiosque
వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-
a farmácia
ఔషధ శాల

-
os correios
పోస్ట్ ఆఫీస్

-
a cerâmica
మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-
o saldo
అమ్మకము

-
a loja
దుకాణము

-
o fazer compras
కొనుగోలు

-
o saco de compras
కొనుగోలు సంచీ

-
a cesta de compras
కొనుగోలు బుట్ట

-
o carrinho de compras
కొనుగోలు కార్ట్

-
o ir às compras
కొనుగోలు పర్యటన