సామగ్రి     
วัสดุ

-
ทองเหลือง
tawng-lěuang
ఇత్తడి

-
ปูนซีเมนต์
bhoon-see-mayn
సిమెంటు

-
เซรามิก
say-ra-mík′
పింగాణీ

-
ผ้า
pâ
వస్త్రము

-
ผ้า
pâ
వస్త్రము

-
ผ้าฝ้าย
pâ-fâi
ప్రత్తి

-
คริสตัล
krít′-dhan′
స్ఫటికము

-
สิ่งสกปรก
sìng′-sòk′-bhròk′
మురికి

-
กาว
gao
జిగురు

-
หนัง
nǎng′
బాగు చేసిన తోలు

-
โลหะ
loh-hà′
లోహము

-
น้ำมัน
nám′-man′
చమురు

-
ผง
pǒng′
పొడి

-
เกลือ
gleua
ఉప్పు

-
ทราย
sai
ఇసుక

-
เศษเหล็ก
sàyt-lèk′
చెత్త

-
เงิน
nguнn′
వెండి

-
หิน
hǐn′
రాయి

-
ฟาง
fang
తృణము

-
ไม้
mái
కొయ్య

-
ขนสัตว์
kǒn′-sàt′
ఉన్ని