సంగీతం     
เพลง

-

หีบเพลง
hèep-playng
+

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
+

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

วงดนตรี
wong′-don′-dhree
+

మేళము

-

แบนโจ
bæn-joh
+

బాంజో

-

คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
+

సన్నాయి వాయిద్యం

-

คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
+

కచ్చేరి

-

กลอง
glawng
+

డ్రమ్

-

กลอง
glawng
+

డ్రమ్ములు

-

ขลุ่ย
klùy′
+

వేణువు

-

แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
+

గ్రాండ్ పియానో

-

กีต้าร์
gee-dhâ
+

గిటార్

-

หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
+

సభా మందిరం

-

คีย์บอร์ด
kee-bàwd
+

కీబోర్డ్

-

หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
+

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

เพลง
playng
+

సంగీతం

-

ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
+

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

ตัวโน้ต
dhua-nót
+

సూచన

-

ออร์แกน
aw-gæn
+

అవయవము

-

เปียโน
bhia-noh
+

పియానో

-

แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
+

శాక్సోఫోను

-

นักร้อง
nák′-ráwng
+

గాయకుడు

-

เครื่องสาย
krêuang-sǎi
+

తీగ

-

ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
+

గాలి వాద్యము

-

ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
+

కొమ్ము ఊదువాడు

-

ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
+

వాయులీనము

-

กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
+

వాయులీనపు పెట్టె

-

ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
+

జల తరంగిణి

-
หีบเพลง
hèep-playng
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
วงดนตรี
wong′-don′-dhree
మేళము

-
แบนโจ
bæn-joh
బాంజో

-
คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
సన్నాయి వాయిద్యం

-
คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
కచ్చేరి

-
กลอง
glawng
డ్రమ్

-
กลอง
glawng
డ్రమ్ములు

-
ขลุ่ย
klùy′
వేణువు

-
แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
గ్రాండ్ పియానో

-
กีต้าร์
gee-dhâ
గిటార్

-
หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
సభా మందిరం

-
คีย์บอร์ด
kee-bàwd
కీబోర్డ్

-
หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
เพลง
playng
సంగీతం

-
ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
ตัวโน้ต
dhua-nót
సూచన

-
ออร์แกน
aw-gæn
అవయవము

-
เปียโน
bhia-noh
పియానో

-
แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
శాక్సోఫోను

-
นักร้อง
nák′-ráwng
గాయకుడు

-
เครื่องสาย
krêuang-sǎi
తీగ

-
ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
గాలి వాద్యము

-
ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
కొమ్ము ఊదువాడు

-
ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
వాయులీనము

-
กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
వాయులీనపు పెట్టె

-
ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
జల తరంగిణి