สถาปัตยกรรม     
Argitektuur

-

argitektuur +

สถาปัตยกรรม

-

arena +

สนามกีฬา

-

skuur +

โรงนา

-

barok +

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก

-

bousteen +

อิฐ

-

baksteenhuis +

บ้านอิฐ

-

brug +

สะพาน

-

gebou +

อาคาร

-

kasteel +

ปราสาท

-

katedraal +

มหาวิหาร

-

kolom +

เสา

-

bouterrein +

สถานที่ก่อสร้าง

-

koepel +

หลังคาโดม

-

fasade +

ซุ้มประตู

-

sokkerstadion +

สนามกีฬา

-

fort +

ป้อม

-

gewel +

หลังคาหน้าจั่ว

-

hek +

ประตู

-

vakwerkhuis +

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้

-

vuurtoring +

ประภาคาร

-

monument +

สิ่งก่อสร้าง

-

moskee +

มัสยิด

-

gedenknaald +

อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม

-

kantoorgebou +

อาคารสำนักงาน

-

dak +

หลังคา

-

murasie +

ซากปรักหักพัง

-

steier +

นั่งร้าน

-

wolkekrabber +

ตึกระฟ้า

-

hangbrug +

สะพานแขวน

-

teël +

กระเบื้อง

-
argitektuur
สถาปัตยกรรม

-
arena
สนามกีฬา

-
skuur
โรงนา

-
barok
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก

-
bousteen
อิฐ

-
baksteenhuis
บ้านอิฐ

-
brug
สะพาน

-
gebou
อาคาร

-
kasteel
ปราสาท

-
katedraal
มหาวิหาร

-
kolom
เสา

-
bouterrein
สถานที่ก่อสร้าง

-
koepel
หลังคาโดม

-
fasade
ซุ้มประตู

-
sokkerstadion
สนามกีฬา

-
fort
ป้อม

-
gewel
หลังคาหน้าจั่ว

-
hek
ประตู

-
vakwerkhuis
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้

-
vuurtoring
ประภาคาร

-
monument
สิ่งก่อสร้าง

-
moskee
มัสยิด

-
gedenknaald
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม

-
kantoorgebou
อาคารสำนักงาน

-
dak
หลังคา

-
murasie
ซากปรักหักพัง

-
steier
นั่งร้าน

-
wolkekrabber
ตึกระฟ้า

-
hangbrug
สะพานแขวน

-
teël
กระเบื้อง