เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
มาก
สถานการณ์มันอันตรายมาก
uitermatig
Die situasie is uitermatig gevaarlik.
มากมาย
ที่นี่มีผึ้งมากมาย
massas
Daar is massas bye hier.
ท้ายที่สุด
เขามาถึงที่นัดท้ายที่สุด
eindelik
Hy het eindelik by die afspraak aangekom.