• Learn vocabulary
    เรียนรู้คำศัพท์ ที่ 50LANGUAGES
    เรียนผ่านภาษาแม่ของคุณเอง

ฟรี คำศัพท์ใน 42 หัวข้อ กว่า 1900 คำใน 50 ภาษา - ภาษาอิตาลี

หัวข้อต่างๆ เช่น ความรู้สึก สัตว์ กีฬา การจราจร และอื่นๆอีกมากมาย ...
เลือกหมวดที่ต้องการจะเรียนรู้

-

Sentimenti

ความรู้สึก


-

Animali

สัตว์


-

Sport

กีฬา


-

Musica

เพลง


-

Ufficio

สำนักงาน


-

Bevande

เครื่องดื่ม


-

Persone

คน


-

Tempo

เวลา


-

Ambiente

สิ่งแวดล้อม


-

Imballaggio

บรรจุภัณฑ์


-

Utensili

เครื่องมือ


-

Traffico

การจราจร


-

Frutta

ผลไม้


-

Tempo libero

เวลาว่าง


-

Forze armate

ทหาร


-

Abbigliamento

เสื้อผ้า


-

Comunicazione

การสื่อสาร


-

Tecnologia

เทคโนโลยี


-

Appartamento

อพาร์ทเม้นต์


-

Alimenti

อาหาร


-

Professioni

อาชีพ


-

Ortaggi

ผัก


-

Oggetti

วัตถุ


-

Educazione

การศึกษา


-

Corpo

ร่างกาย


-

Natura

ธรรมชาติ


-

Finanze

การเงิน


-

Arredamento

เฟอร์นิเจอร์


-

Religione

ศาสนา


-

Piante

พืช


-

Termini astratti

ศัพท์นามธรรม


-

Utensili da cucina

เครื่องใช้ในครัว


-

Materiali

วัสดุ


-

Salute

สุขภาพ


-

Auto

รถ


-

Arte

ศิลปะ


-

Città

เมือง


-

Tempo

สภาพอากาศ


-

Shopping

ช้อปปิ้ง


-

Architettura

สถาปัตยกรรม


-

Grandi animali

สัตว์ใหญ่


-

Piccoli animali

สัตว์ขนาดเล็ก
อยากเรียนภาษา ใครว่ายาก หากเรียนกับ 50LANGUAGES เลือกเรียนภาษาใหม่ๆกว่า 50 ภาษา ผ่านภาษาแม่ของคุณเอง - ไม่เสียค่าใช้จ่าย