• Learn vocabulary
    เรียนรู้คำศัพท์ ที่ 50LANGUAGES
    เรียนผ่านภาษาแม่ของคุณเอง

ฟรี คำศัพท์ใน 42 หัวข้อ กว่า 1900 คำใน 50 ภาษา - ภาษาอิตาลี

หัวข้อต่างๆ เช่น ความรู้สึก สัตว์ กีฬา การจราจร และอื่นๆอีกมากมาย ...เลือกหมวดที่ต้องการจะเรียนรู้

-

Sentimenti +

ความรู้สึก


-

Animali +

สัตว์


-

Sport +

กีฬา


-

Musica +

เพลง


-

Ufficio +

สำนักงาน


-

Bevande +

เครื่องดื่ม


-

Persone +

คน


-

Tempo +

เวลา


-

Ambiente +

สิ่งแวดล้อม


-

Imballaggio +

บรรจุภัณฑ์


-

Utensili +

เครื่องมือ


-

Traffico +

การจราจร


-

Frutta +

ผลไม้


-

Tempo libero +

เวลาว่าง


-

Forze armate +

ทหาร


-

Abbigliamento +

เสื้อผ้า


-

Comunicazione +

การสื่อสาร


-

Tecnologia +

เทคโนโลยี


-

Appartamento +

อพาร์ทเม้นต์


-

Alimenti +

อาหาร


-

Professioni +

อาชีพ


-

Ortaggi +

ผัก


-

Oggetti +

วัตถุ


-

Educazione +

การศึกษา


-

Corpo +

ร่างกาย


-

Natura +

ธรรมชาติ


-

Finanze +

การเงิน


-

Arredamento +

เฟอร์นิเจอร์


-

Religione +

ศาสนา


-

Piante +

พืช


-

Termini astratti +

ศัพท์นามธรรม


-

Utensili da cucina +

เครื่องใช้ในครัว


-

Materiali +

วัสดุ


-

Salute +

สุขภาพ


-

Auto +

รถ


-

Arte +

ศิลปะ


-

Città +

เมือง


-

Tempo +

สภาพอากาศ


-

Shopping +

ช้อปปิ้ง


-

Architettura +

สถาปัตยกรรม


-

Grandi animali +

สัตว์ใหญ่


-

Piccoli animali +

สัตว์ขนาดเล็ก
อยากเรียนภาษา ใครว่ายาก หากเรียนกับ 50LANGUAGES เลือกเรียนภาษาใหม่ๆกว่า 50 ภาษา ผ่านภาษาแม่ของคุณเอง - ไม่เสียค่าใช้จ่าย