Тест 3Дата:
Време, прекарано върху теста::
Score:


Sun Jul 14, 2024

0/10

Кликнете върху дума
1. те двамата
वे   See hint
2. Аз броя до три.
मैं तक गिनता / गिनती हूँ   See hint
3. четири, пет, шест,
, पाँच, छः   See hint
4. тринайсет
5. Кой чисти с прахосмукачката?
वैक्यूम कौन कर है?   See hint
6. Бих искал / искала плато със зеленчуци.
मुझे एक सब्जियाँ चाहिए   See hint
7. Кой автобус трябва да взема?
मुझे कौन सी बस चाहिए?   See hint
8. Кога свършва туристическата обиколка?
समूह कब खत्म होता है?   See hint
9. Вземи слънчевата шапка.
टोपी जाओ   See hint
10. Трябват ми гердан и гривна.
एक माला और एक कंगन चाहिए   See hint