Тест 3Дата:
Време, прекарано върху теста::
Score:


Sun Jul 14, 2024

0/10

Кликнете върху дума
1. те двамата
они   See hint
2. Аз броя до три.
Я считаю трёх.   See hint
3. четири, пет, шест,
четыре, пять, ,   See hint
4. тринайсет
5. Кой чисти с прахосмукачката?
Кто ,   See hint
6. Бих искал / искала плато със зеленчуци.
Я бы / хотела бы овощную тарелку.   See hint
7. Кой автобус трябва да взема?
Какая мне нужна?   See hint
8. Кога свършва туристическата обиколка?
Когда заканчивается ,   See hint
9. Вземи слънчевата шапка.
Возьми собой шляпу от солнца.   See hint
10. Трябват ми гердан и гривна.
Мне нужна цепочка и ,   See hint