Тест 3Дата:
Време, прекарано върху теста::
Score:


Sat Jul 20, 2024

0/10

Кликнете върху дума
1. те двамата
they   See hint
2. Аз броя до три.
I to three.   See hint
3. четири, пет, шест,
four, , six,   See hint
4. тринайсет
5. Кой чисти с прахосмукачката?
Who does vacuuming?   See hint
6. Бих искал / искала плато със зеленчуци.
I’d like mixed vegetables.   See hint
7. Кой автобус трябва да взема?
Which bus I have to take?   See hint
8. Кога свършва туристическата обиколка?
does the tour end?   See hint
9. Вземи слънчевата шапка.
Take the hat with you.   See hint
10. Трябват ми гердан и гривна.
need a chain and a bracelet.   See hint