Rječnik

Naučite prideve – slovački

skorý
skoré učenie
rano
rano učenje
žiarlivý
žiarlivá žena
ljubomoran
ljubomorna žena
horizontálny
horizontálna skriňa
vodoravan
vodoravna garderoba
dočasný
dočasná parkovacia doba
ograničeno
ograničeno parkiranje
správny
správny smer
ispravno
ispravan smjer
nádherný
nádherný vodopád
divan
divan vodopad
fialový
fialový kvet
ljubičasta
ljubičasti cvijet
fit
fit žena
fit
fit žena
tmavý
tmavá noc
mračan
mračna noć
vysoký
vysoká veža
visok
visoki toranj
nekonečný
nekonečná cesta
beskrajan
beskrajna cesta
smädný
smädná mačka
žedan
žedna mačka