Naučite brojeve

Većina jezika ima sisteme brojeva, a oni mogu prilično varirati. Pomičite se prema dolje da otkrijete i naučite zanimljive sisteme brojeva iz cijelog svijeta.

Kliknite na broj

number container
1
[jeden]

[jedan]
+number container
2
[dva]

[dva]
+number container
3
[tri]

[tri]
+number container
4
[štyri]

[četiri]
+number container
5
[päť]

[pet]
+number container
6
[šesť]

[šest]
+number container
7
[sedem]

[sedam]
+number container
8
[osem]

[osam]
+number container
9
[deväť]

[devet]
+number container
10
[desať]

[deset]
+